måndag 29 april 2019

Väntade i två dagar med att återkalla listeriasmittad lax

En 48-årig kvinna dog efter att ha ätit listeriasmittad gravad lax från Ópal Sjávarfang. Ändå dröjde det två dagar från att prover bekräftade smittan tills företaget inkallade den gravade laxen. Listeriabakterier fanns även i mindre mängder i rökt fjällröding och rökt lax. Här väntade Ópal Sjávarfang ännu längre trots påstötningar från Matvælastofnun.

Efter att under julhelgen ha ätit rökt och gravad lax från Ópal Sjávarfang i Hafnarfjörður dog en 48-årig kvinna. Misstankarna riktades snart mot företaget eftersom det fanns listeriabakterier i kvinnans blod.

Den 25 januari i år inspekterade Matvælastofnun företagets produktionsanläggning. Myndighetens inspektörer hittade en rad brister. Listeria fanns i såväl gravad lax som björkrökt lax och rökt fjällröding.

Halterna var betydligt högre i den gravade laxen. Där fann Matvælastofnun 600 listeriabakterier per gram. I de två övriga sorterna fanns 10 bakterier per gram.

Inspektionen resulterade i nio anmärkningar. Listeria fanns på fyra platser i produktionslinjen - bland annat på skärbrädor, skärbord och i avloppet. Ópal sjávarfang hade också bristande rutiner för städning.

Elva dagar senare återvände Matvælastofnun till företagets lokaler i Hafnarfjörður. Då gjordes fjorton anmärkningar. Ópal sjávarfang fick ytterligare kritik för bristande hygien. Och företaget visade sig bara skicka livsmedel för kontroll av listeria två gånger om året - trots att myndigheten säger att det ska göras sex gånger årligen.

Nästa besök ägde rum den 11 februari. Då ökade antalet anmärkningar till arton. Två av anmärkningarna var allvarliga. De gällde att Ópal sjávarfang fortsatte att sälja de listeriasmittade produkterna i två dagar efter att Matvælastofnun informerat om provresultaten. Och försäljningen av rökt lax och rökt fjällröding fortsatte som vanligt.

Ópal sjávarfang fick beskedet om smittan den 4 februari. Mejlväxling mellan Matvælastofnun och företaget som Morgunblaðið har tagit del av visar att vd:n Birg­ir Sæv­ar Jó­hanns­son inte ville stoppa distributionen och återkalla produkterna. I stället bad han om mer tid. Han vill inte återkalla några varor om de inte utgör någon risk för konsumenterna.

Matvælastofnun skriver att det är avgörande att agera direkt genom att stoppa all distribution och försäljning samt återkalla varorna. Det fanns en stor risk för att de produkter som då fanns i butikerna också var hälsofarliga. Birg­ir Sæv­ar Jó­hanns­son svarar genom att bland annat kritisera myndighetens arbetsmetoder.

Ópal sjávarfang visar inga tecken på att agera. Matvælastofnun förbereder därför ett föreläggande. Det kommer vid lunchtid den 6 februari. Företaget ber då om mer tid. Myndigheten säger nej. Först då stoppas försäljningen. Matvælastofnun varnar i ett pressmeddelande allmänheten för att konsumera gravad lax från Ópal sjávarfang.

Men Ópal sjávarfang lyssnar inte på uppmaningarna om att även dra in rökt lax och rökt fjällröding. Matvælastofnun varnar den 12 februari i ett pressmeddelande allmänheten för att konsumera någon av dessa produkter. Skälet är att de innehåller listeriabakterier.

Dagen därpå kommer nästa pressmeddelande. Då har Matvælastofnun stoppat all produktion hos Ópal sjávarfang eftersom företaget inte hade lyckats åtgärda problemen med listeria. Och då återkallas samtliga rökta produkter eftersom myndigheten befarar att även de kan innehålla hälsofarliga halter av listeria.

Birgir Sævar Jóhannsson sade först i Morgunblaðið att det var absurt att Ópal sjávarfang skulle ha väntat i två dagar med att återkalla den gravade laxen. Han sade sig inte känna till att myndigheten skulle ha uppmanat företaget att stoppa produktion och försäljning redan den 4 februari.

I ett pressmeddelande hävdade företaget att det reagerat direkt och hela tiden samarbetat fullt ut med Matvælastofnun. Efter att mejlväxlingen med myndigheten begärts ut av medierna ändrade han sig. Birgir Sævar Jóhannsson sade då till Vísir att han kände till de mejl som myndigheten skickat den 5 februari. Men han uppgav fortfarande att han inte skulle känna till de mejl som skickades och besvarades genom hans egen mejladress dagen innan.

Men det var inte det enda anmärkningsvärda i pressmeddelandet från Ópal sjávarfang. Där hävdade företaget att det av Matvælastofnun fått status som ett A-företag, en klassificering som innebär minsta möjliga tillsyn för livsmedelsproducenter. Då hade dock Ópal sjávarfang i stället fått status som ett C-företag - något som enligt RÚV innebär att inga varor får börja distribueras utan att stickprov skickats till Matvælastofnun.

Den 19 februari fick Ópal sjávarfang återuppta produktion och distribution efter att ha åtgärdat bristerna. Men det sker alltså under särskilda kontroller från Matvælastofnun.