tisdag 30 april 2019

Vill skydda islandströjan från kopior tillverkade i utlandet

En äkta islandströja behöver skyddas från utländska kopior. Det anser Handprjónasamband Íslands som vänder sig till Matvælastofnun för att skydda varubeteckningen. Om förslaget går igenom måste en genuin islandströja vara handstickad med isländsk ull. Den som motsätter sig ett sådant skydd har två månader på sig att protestera.

I mars 2016 ställde dåvarande näringsministern Ragnheiður Elín Árnadóttir till med en mindre skandal. Hon reste då med Icelandairs premiärflyg från Keflavík till Chicago. Hon mötte bland annat borgmästaren Rahm Emanuel - och gav honom en islandströja.

Men valet av tröja upprörde somliga. Den var nämligen inte handstickad på Island. I stället fick Rahm Emanuel en maskinstickad tröja från 66° North tillverkad i Kina av isländsk ull. Handprjónasamband Íslands, en organisation som fungerar som ett försäljningsnätverk för hemmastickare, protesterade mot ministerns agerande.

Samtidigt pågick en debatt om isländska företags användning av den isländska flaggan. Icewear och Norwear fälldes till exempel för att ha använt flaggan på ett vilseledande sätt. Den gjorde att kunder kunde få intrycket att produkterna var tillverkade på Island när de i själva verket var tillverkade i utlandet.

Nu vill Handprjónasamband Íslands skydda islandströjan. Organisationen har vänt sig till Matvælastofnun för att få varubeteckningen íslensk lopapeysa skyddad. Som engelsk motsvarighet anges Icelandic sweater.

Handprjónasamband Íslands skriver att en äkta islandströja är handstickad på Island av isländsk ull och med traditionellt mönster. Organisationen anser att islandströjan lever upp till kriterierna för en skyddad varubeteckning. Den har tillverkats på Island enligt samma metoder i flera hundra år.

Ett skydd för islandströjan innebär enligt Handprjónasamband Íslands såväl ett ökat konsumentskydd som ett ökat värde för produkten. Ett skydd motverkar dessutom vilseledande handelsmetoder.

Matvælastofnun gick ut med ansökan från Handprjónasamband Íslands i går. Den som motsätter sig den skyddade beteckningen har två månader på sig att protestera mot att den bara får användas på det sätt som organisationen anger.

Tidigare har Matvælastofnun utfärdat ett liknande skydd. Det var i januari 2018 som myndigheten skyddade íslenskt lambakjöt - inklusive Icelandic lamb på engelska - efter en ansökan från intresseorganisationen Markaðsráð kindakjöts.

Lagen om skyddade varubeteckningar började gälla 2015. Ansökan om isländskt lammkött var den första som lämnades in till Matvælastofnun.

Här kan du läsa mer om debatten om den tröja som Ragnheiður Elín Árnadóttir hade med sig till USA.