onsdag 29 maj 2019

Bandidos på väg etablera sig på Island

Bad Breed MC i Garðabær har tagit ett steg närmare fullvärdigt medlemskap i Bandidos. Det isländska mc-gänget fick för några veckor sedan status som prospect. Beskedet blev officiellt på en fest där åtminstone tre personer från Bad Breed MC närvarade. Sedan tidigare finns Hells Angels och Outlaws på Island.

Våren 2011 fick Island för första gången en avdelning av Hells Angels. Då hade det gått nio år sedan de första kontakterna togs mellan dåvarande Fáfnir och Hells Angels i Norge. Efter att ha avverkat först hangaround-status och därefter prospect-status plockades grenen i Hafnarfjörður upp i klubben.

För Outlaws gick det betydligt snabbare. Den första isländska supporterklubben MC Black Pistons grundades 2010. Utvecklingen oroade den dåvarande inrikesministern Ögmundur Jónasson. Han befarade att de rivaliserande organisationerna skulle komma i konflikt med varandra även på Island.

Ögmundur Jónasson satte också tonen för en tuff politik mot mc-gängen. Han pekade ut dem som organisationer som äventyrade säkerheten. Han sade vidare att de till stor del livnärde sig på brottslig verksamhet som narkotikahandel, penningtvätt, vapenaffärer, beskyddarverksamhet och människohandel.

Kända medlemmar har varit inblandade i bland annat skjutningar. Hittills finns dock inga kända uppgifter om några konflikter mellan de olika gängen på Island.

Under 2016 bildades en isländsk avdelning av Bad Breed MC. Etableringen godkändes och lyckönskades av Bad Breed i Sverige. Bad Breed har starka kopplingar till Bandidos.

Tidigare i maj var minst tre isländska medlemmar på plats på en intern fest. Där fick den isländska grenen av Bad Breed MC status som prospect i Bandidos. Det skulle kunna betyda att avdelningen skulle kunna bli fullvärdig medlem i Bandidos om några år.

Risken för några konfrontationer mellan Bad Breed och Outlaws betraktas inom polisen som förhållandevis liten. De två organisationerna ska ha träffats just med syftet att etablera en vänskaplig relation. Det finns också flera personkopplingar mellan de två klubbarna.

Bad Breed MC:s ledare basade tidigare över Devil's Choice, en organisation som är lojal med Hells Angels. Ledaren för Outlaws har i sin tur en nära relation till den som var Fáfnirs ledare under diskussionerna med Hells Angels. Samma person lämnade Hells Angels strax innan den isländska avdelningen fick fullvärdig status och grundade i stället Black Pistons, en supporterklubb till Outlaws.

Samma personliga band finns inte mellan toppskikten inom Hells Angels och Bad Breed respektive Outlaws.

Isländska myndigheter - i synnerhet polisen - har sedan flera år tillbaka följt mc-gängens utveckling. De har försökt knäcka klubbarna genom bland annat inreseförbud för medlemmar från utlandet.

Utländska medlemmar som kommit till Island för att delta i exempelvis fester har många gånger inte kommit längre än till flygplatsen i Keflavík. Där har de bedömts utgöra ett hot mot rikets säkerhet och därför skickats hem.

Här kan du läsa mer om Hells Angels på Island.