tisdag 7 maj 2019

Betalar 87 miljoner - men får inte tillbaka flygplan

Air Lease Corporation satte i går in 87 miljoner isländska kronor på ett konto tillhörande Isavia. Trots betalningen tänker inte flygplatsbolaget ge Air Lease Corporation tillgång till det flygplan som stått kvar på marken i över en månad. Isavia anser inte att betalningen utgör tillräcklig garanti för de krav som finns på Air Lease Corporation.

När Wow Air gick i konkurs den 28 mars i år hade ett av bolagets flygplan hållits kvar på marken i tio dagar. Flygplanet fungerade som säkerhet för Wow Airs obetalda flygplatsavgifter på 2 miljarder isländska kronor. I samband med konkursen valde flygplatsbolaget Isavia att belägga planet med kvarstad.

Wow Air hade hyrt planet av Air Lease Corporation. För uthyraren kom både Wow Airs överenskommelse med Isavia och kvarstaden som en överraskning.

Isavia krävde Air Lease Corporation på Wow Airs skulder på 2 miljarder. Utan full betalning vägrade Isavia att ge uthyraren tillgång till planet. Sedan dess har det stått på flygplatsen i Keflavík. Inget pekar på att tvisten är på väg mot någon snabb lösning.

Air Lease Corporation ansåg sig inte ha något ansvar för Wow Airs skulder till Isavia och tog därför saken till domstol. Héraðsdómur Reykjaness beslutade att Isavia hade rätt att hålla kvar planet på marken. Men Isavia hade enbart rätt att kräva Air Lease Corporation för det aktuella planets del av den totala skulden.

Den summan var 87 miljoner isländska kronor - vilket var långt ifrån Isavias krav på 2 miljarder. Domstolen gjorde alltså inte bedömningen att ansvaret för Wow Airs skuld i samband med konkursen övergick till Air Lease Corporation, den uthyrare vars flygplan utgjort en säkerhet för skulden.

Efter att domen föll i torsdags gav Air Lease Corporation flygplatsbolaget Isavia en ensidig frist till klockan 16 i fredags. Uthyraren begärde samtidigt information om hur de 87 miljonerna skulle betalas. Isavia valde i stället att överklaga domen till Landsréttur.

I väntan på en prövning i högre instans valde Air Lease Corporation att på eget initiativ betala in 87 miljoner isländska kronor på ett av Isavias konton. Samtidigt krävde uthyraren att kvarstaden mot planet skulle hävas senast klockan 14.

Inte heller den här gången backade Isavia. Flygplatsbolaget ansåg inte att summan utgjorde en tillräcklig säkerhet för kravet på 2 miljarder. Vidare hävdade Isavia att Air Lease Corporation hela tiden haft möjlighet att få tillgång till planet genom till exempel en bankgaranti på hela summan. Den möjligheten hade uthyraren inte tagit.

Efter ännu ett nej vände sig Air Lease Corporation på nytt till domstol. Bolaget argumenterade för att det inte fanns något skäl att bevilja Isavia en frist för att inkomma med skriftlig komplettering inför prövningen i Landsréttur. Inte heller ansåg bolaget att det fanns något syfte med att hålla en muntlig förhandling. Vidare hävdade bolaget att Isavia undanhållit information för Air Lease Corporation.

Något slut på tvisten tycks inte vara inom räckhåll. Oavsett utgången i Landsréttur kommer domen sannolikt att överklagas till Hæstiréttur Íslands. Även efter den domen kan tvisten fortsätta. Om Air Lease Corporation skulle vinna är det troligt att bolaget stämmer Isavia för de intäkter som det gått miste om under den tid som planet stått på marken.

Här kan du läsa mer om tvisten mellan Air Lease Corporation och Isavia.