måndag 13 maj 2019

Dagens citat

"Vi har sett det nu de senaste årtiondena att flyttfåglarnas ankomst har flyttats framåt. Det är ganska stor skillnad i vissa tillfällen. Många vanliga arter, som till exempel ljungpipare och gäss och andra, flyttar i snitt sin ankomst en halv dag om året och har gjort det de senaste tjugo åren."

Tómas Grétar Gunnarsson, ekolog vid Háskóli Íslands, i RÚV om hur klimatförändringarna får flyttfåglar att anlända till Island allt tidigare på våren.