tisdag 7 maj 2019

Dagens citat

"Tecken på klimatförändringar är inte lika synliga någon annanstans som i arktiska områden där temperaturen har stigit dubbelt så mycket som världsgenomsnittet. Samtidigt stiger havstemperaturen, drivisen minskar och glaciärerna drar sig tillbaka. Under Islands ordförandeskap kommer det att läggas vikt vid observation och analys och arbetas för praktiska lösningar för energiskiften i små och isolerade samhällen parallellt med fortsatt arbete för att minska utsläppen av kortlivade förorenande ämnen."

Utrikesminister Guðlaugur Þór Þórðarson skriver i Fréttablaðið om att Island i dag tar över som ordförande i Arktiska rådet.