tisdag 21 maj 2019

Domstol nobbar försök underkänna valet i Árneshreppur

Kommunalvalet i Árneshreppur är giltigt. Bristerna var inte så stora att resultatet kan ifrågasättas. Och därför finns det inte heller några skäl att ogiltigförklara de beslut som fattas i kommunfullmäktige. Det fastslår Héraðsdómur Vestfjarða och underkänner därmed försöken att riva upp valet och planerna på ett kraftverk vid Hvalá.

I årtionden har Árneshreppur i Västfjordarna varit en utflyttningskommun. Bland det fyrtiotal bofasta i kommunen är det många som sätter sitt hopp till bygget av ett vattenkraftverk vid Hvalá. Förhoppningen är att det ska ge bättre infrastruktur i form av vägar och annan infrastruktur samt nya skatteintäkter.

Före kommunalvalet i maj 2018 klubbade fullmäktige i Árneshreppur den första etappen. Det beslutet gav Vesturverk klartecken till att inleda vissa förberedelser. Men steget var omstritt. I kommunfullmäktige var det tre ledamöter som röstade ja och två som röstade nej.

Inför det senaste valet var det plötsligt en rad människor som folkbokförde sig i Árneshreppur. Gemensamt för majoriteten av dem var att de saknade anknytning till kommunen - och de skrev sig dessutom i stor utsträckning på ödegårdar som inte haft några året runt-boende på årtionden.

Folkbokföringsmyndigheten Þjóðskrá Íslands granskade folkbokföringsflyttarna. I slutändan underkändes 16 av 18 ändringar. Det rörde sig helt enkelt om personer som inte bodde i kommunen. Beslutet att underkänna de nya folkbokföringsadresserna innebar dessutom att de inte fick rösträtt i Árneshreppur.

Ingen av de personer som skrev sig i Árneshreppur har sagt att det skulle ha rört sig om en samordnad aktion med syftet att skaffa sig rösträtt och därmed kunna riva upp beslutet om kraftverksbygget vid Hvalá. Bland de kommuninvånare som är för planerna anses det ha varit syftet med folkbokföringsflyttarna.

I valet var det ja-sidan som segrade. Samtliga fem invalda ledamöter är för bygget av ett vattenkraftverk.

Två av motståndarna - Elías Svavar Kristinsson på Drangar och Ólafur Valsson i Norðurfjörður - har på olika sätt få förra årets kommunalval underkänt. Justitiedepartementet fastslog att turerna kring röstlängden innebar att det fanns allvarliga brister i genomförandet. Bristerna gällde bland annat hur sammanträden i kommunfullmäktige och förändringar av röstlängden meddelades.

Men justitiedepartementet ansåg inte att bristerna var så stora att det fanns skäl att underkänna valet. Elías Svavar Kristinsson och Ólafur Valsson vände sig därför till Héraðsdómur Vestfjarða med krav på att hela valet skulle underkännas, att bristerna hade kunnat inverka på resultatet och att samtliga beslut som fattas av de politiker som valdes in i fullmäktige förra året skulle ogiltigförklaras.

Inte heller Héraðsdómur Vestfjarða går på Elías Svavar Kristinssons och Ólafur Valssons linje. Domstolen fastslår att de två själva hade rösträtt i valet. De kan enligt rätten inte göra sig talespersoner för dem som ändrade sina folkbokföringsadresser men sedan fick besked om att de var olagliga.

Héraðsdómur Vestfjarða skriver i domen att ingen av dem som fick adressändringarna underkända överklagade besluten. Samtliga hade rösträtt i respektive hemkommun. Eftersom de respekterade besluten underkänner domstolen resonemanget om att deras rättigheter skulle ha kränkts.

Domstolen finner inte heller några skäl till att underkänna själva genomförandet av valet. Därför finns det dessutom ingen anledning att underkänna de beslut som fattats av de fem ledamöter som valdes in i kommunfullmäktige i våras. I praktiken medför det att planerna på kraftverksbygget kan gå vidare.

Árneshreppur får alltså rätt på samtliga punkter. Elías Svavar Kristinsson och Ólafur Valsson ska stå för kommunens rättegångskostnader på 1 miljon isländska kronor.

Här kan du läsa mer om kraftverksbygget vid Hvalá.