lördag 11 maj 2019

Engelska namn på isländska besöksmål tar över på nätet

På nätet talas det ofta om isländska turistattraktioner som Diamond Beach och Black Sand Beach. Men det är bara namn som används av turistindustrin. De har skapats för att locka besökare eftersom de isländska namnen Breiðamerkursandur, Reynisfjara och Víkurfjara anses vara för svåra för utlänningar.

Turister har ofta bilden av isländska som ett svårt språk. Inte minst gäller det ortnamn som många tycker är svåra att uttala. Ortnamn som är sammansatta av isländska ord som turisterna inte känner till anses heller inte vara säljande.

Inom turistindustrin har det därför uppkommit en rad engelska namn som inte har något med de isländska ortnamnen på samma platser att göra. De engelska namnen har ingen geografisk koppling till platsen. I stället är det primära syftet att få besöksmålen att framstå som lockande.

Stranden direkt söder om glaciärlagunen Jökulsárlón ligger på Breiðamerkursandur och heter Vestri-Fellsfjara. Men de senaste åren har den allt oftare kommit att kallas Diamond Beach. Namnet anspelar på färgerna och formerna hos de isberg som flutit ut ur lagunen och strandat just vid kusten.

Magnús Björn Ólafsson är ansvarig för bokningsfirman Guide to Icelands marknadsföring. Han säger till RÚV att han inte hade hört namnet Diamond Beach innan han började på det nya jobbet. Att börja använda namnet var ett medvetet val:
"Det visade sig att det var ett beslut som tagits i huset för fyra eller fem år sedan eftersom Breiðamerkursandur i praktiken visade till ett för vidsträckt område för att kunna vara beskrivande för detta naturfenomen som Diamantstranden är, dessa två sandplättar som ligger öster och väster om den ås där älven som flödar ut ur Jökulsárlón rinner ut i havet. Detta gjordes faktiskt för att beskriva platsen bättre och för att hjälpa turister att ta sig dit och att skapa en bild av platsen i deras tankar."
Vid Vík í Mýrdal ligger stränderna Reynisfjara och Víkurfjara. De är kända för sin svarta sand. På nätet och i marknadsföring riktad mot turister kallas de ofta Black Sand Beach. Magnús Björn Ólafsson säger till RÚV att det inte handlar om att ersätta isländska ortnamn med engelska ortnamn:
"Jag tror inte att Black Sand Beach någonsin kommer att konkurrera ut namnet Reynisfjara men det är svårt för utlänningar att uttala Reynisfjara."
På Googles kartor är det enligt RÚV vanligt att de engelska namn som myntats av turistindustrin finns medan de isländska ortnamnen inte anges.