onsdag 29 maj 2019

Enorma mängder vassla från mejeri rinner ut i Lagarfljót

Varje vecka rinner minst 100 000 liter vassla rakt ut i avloppssystemet i Egilsstaðir. Därifrån strömmar den direkt ut i sjön Lagarfljót. Trots att problemen har varit kända i många år har mejeriet MS ännu inte stoppat utsläppen. Ett reningssystem skulle ha varit på plats för över ett år sedan. Nu får MS skarp kritik av Heilbrigðiseftirlit Austurlands.

Lagarfljót är den isländska sjö som kanske har förändrats mest de senaste åren. Bygget av dammen Kárahnjúkar på höglandet har ändrat vattenströmmarna. Nu fylls Lagarfljót av grumligt smältvatten. Och det har haft stora konsekvenser för det biologiska livet i sjön.

Sikten i Lagarfljót hade 2013 minskat till 13 centimeter jämfört med 60 centimeter före dammbygget. Fiskar som röding och öring samt andra djur har i det närmaste försvunnit från sjön. Förutsättningarna för alla typer av djur har försämrats avsevärt.

Men det finns fler bekymmer än smältvattnet. I flera års tid har Mjólkursamsalan MS mejeri i Egilsstaðir pumpat ut mellan 100 000 och 120 000 liter vassla i avloppssystemet. Därifrån rinner vasslan rakt ut i Lagarfljót. Det är inte känt vilken betydelse utsläppen av vassla har för sjön.

Heilbrigðiseftirlit Austurlands har gång på gång kritiserat företaget för avsaknaden av reningssystem. Sedan 2007 har utsläppen ökat kraftigt. I februari 2018 skulle MS ha börjat filtrera protein. Motsvarande system för laktos skulle ha varit på plats före nyår. Vid en inspektion tidigare i år visade det sig att mejeriet fortfarande inte hade installerat någon sådan utrustning.

En uppföljning gjordes i mars i år. Under tre dagar mättes det kemiska syrebehovet. Tillståndet sätter gränsen vid 1 000 milligram per liter. Men MS nivåer låg på mellan 7 725 och 9 828 milligram per liter. Och mängden fett snittade 291 milligram per liter - men gränsvärdet är 100.

Myndigheten skriver i ett beslut att det ska tas nya prover på utsläppen för att undersöka hur de påverkar avloppssystemet. Resultaten ska i sin tur ligga till grund för en handlingsplan.

Nu lovar MS att ett reningssystem för protein ska installeras före årsskiftet. Däremot finns det ingen tidsplan för att börja filtrera laktos.

MS skriver att förseningarna beror på logistiska problem. Mejeriet har också planer på att använda vasslan som gör att den inte längre ska gå ut i avloppssystemet.

Tillsammans med Kaupfélag Skagfirðinga äger MS bolaget Heilsuprótein. De utvinner protein ur vassla som i sin tur kan bli proteinpulver eller etanol. Vassla ska samlas in från mejerier i Sauðárkrókur, Egilsstaðir, Búðardalur och Akureyri.

Här kan du läsa mer om föroreningarna i Lagarfljót.