tisdag 14 maj 2019

Fler islänningar utomlands än utlänningar på Island

Över 44 000 utländska medborgare är bosatta på Island. Men ännu fler islänningar bor i utlandet. Nästan hälften av utlänningarna kommer från Polen. När islänningarna själva flyttar utomlands är det i stället de nordiska länderna - med Danmark i topp följt av Norge och Sverige - som lockar. Det visar statistik från Þjóðskrá Íslands.

Den 1 december 2018 hade Island 356 789 invånare. Av dessa var 44 155 utländska medborgare. Utlänningar utgjorde då 12,4 procent av befolkningen.

Den i särklass största invandrargruppen är polacker. Av de utländska medborgarna var 19 190 polacker, 4 904 litauer, 1 851 letter, 1 509 rumäner, 1 289 tyskar, 1 227 portugiser, 1 006 britter, 930 danskar, 923 spanjorer och 886 filippinare.

Invandringen till Island har förändrats snabbt de senaste åren. Litauer, letter och rumäner samt personer från andra östeuropeiska länder har ganska nyligen börjat söka sig till Island eftersom det finns gott om jobb till förhållandevis höga löner. Portugiser och spanjorer har inte tidigare invandrat i någon större omfattning. Den höga arbetslösheten gör Island attraktivt även för dem.

Från Polen har flyttlassen gått till Island under något längre tid. De första banden mellan Island och Polen knöts redan under 1950-talet. Island - som på den tiden var ganska fattigt och hade en valuta som var än mer instabil än vad den är i dag - var ett av få länder som i stor omfattning handlade med länder bakom järnridån.

Handeln började med livsmedel som gick i bägge riktningarna. Många isländska trålare byggdes i polska varv. Affärsbanden ledde så småningom till en stor utvandring från Polen till Island.

Men det är inte många flyttlass som går i motsatt riktning. När islänningar bosätter sig utomlands är det de övriga nordiska länderna som lockar. Den 1 december förra året var det 47 278 isländska medborgare som bodde i utlandet.

Flest islänningar - 10 952 personer - bodde i Danmark. Därefter följde Norge med 9 501 utvandrade, Sverige med 8 705, USA med 6 492, Storbritannien med 2 406, Tyskland med 1 665, Kanada med 887, Spanien med 699, Schweiz med 541 och Luxemburg med 502.

Norden är det givna valet för många islänningar både när det gäller utbildning och jobb. Det förhållandevis stora antalet islänningar i Luxemburg beror framför allt på finanssektorn. Här hade de isländska storbankerna kontor före finanskraschen - och många av de anställda har blivit kvar. Dessutom finns andra band mellan länderna eftersom Icelandairs föregångare Loftleiðir länge använde Luxemburg som europeisk bas för flyg mellan Europa och Nordamerika via Island.