torsdag 2 maj 2019

Iceland Foods förlorar striden om varumärket Iceland

Varumärket Iceland är historia. Beslutet i EU:s immaterialrättsmyndighet går helt på Islands linje i tvisten med livsmedelskedjan Iceland Foods. Det innebär att butikskedjan inte längre kan stoppa isländska företag från att använda Iceland i olika kampanjer och varumärken. Iceland Foods kan överklaga beslutet fram till den 5 juni.

I snart 50 år har den brittiska livsmedelskedjan Iceland Foods gjort sig känd för i första hand djupfrysta produkter och låga priser. Den finns dessutom just på Island. I marknadsföringen används butiksnamnet Iceland.

Genom åren har Iceland Foods stoppat en rad isländska företag för att använda Iceland i olika kampanjer och varumärken. Iceland Foods har i EU sedan länge ett mycket omfattande varumärkesskydd för just Iceland. Och det är den registreringen som har gjort det svårt för isländska företag att marknadsföra sig med sitt ursprung.

Det var 2016 som regeringen bestämde sig för att ta striden om varumärket Iceland till European Union Intellectual Property Office, EUIPO. Steget togs sedan Iceland Foods bland annat försökt stoppa Inspired by Iceland, en turismkampanj som sjösattes efter finanskraschen.

Då hade Island tidigare bjudit in företrädare för Iceland Foods för att diskutera en avregistrering av varumärket. Då reagerade inte företaget. Men när Island meddelade att de tänkte ta strid om varumärket dröjde det inte länge innan en delegation från Iceland Foods dök upp på Island.

Mötena ledde inte till något resultat. Regeringen krävde genom dåvarande utrikesministern Lilja Alfreðsdóttir en avregistrering av varumärket Iceland.

Så långt ville Iceland Foods inte gå. Däremot uppgav företaget att det inte hade något intresse av att försöka förhindra isländska staten att använda Iceland i marknadsföring. Vidare hävdade Iceland Foods att beslutet att agera mot kampanjen Inspired by Iceland var ett missförstånd. Om företaget hade känt till att staten stod bakom kampanjen skulle den inte ha försökt stoppa den.

Nu står det alltså klart att Iceland Foods mister rätten till varumärket Iceland. EUIPO ger isländska staten rätt på samtliga punkter. Beslutet kan dock överklagas till och med den 5 juni.

Island hävdade att varumärket Iceland saknade särskiljningsförmåga och att det därför aldrig skulle ha registrerats från början. Vidare rörde det sig om ett geografiskt namn - och sådana ska inte kontrolleras av privata intressen.

Vidare ansåg Island att Iceland enbart beskrev ett visst ursprung. Det gjorde att varumärket riskerade att vilseleda allmänheten eftersom varumärket Iceland inte hade någon koppling till landet Island.

Iceland Foods bestred kraven och hävdade att det inte fanns någon förväxlingsrisk. Själva kedjan i sig var mycket känd och konsumenterna visste att den inte hade någon direkt koppling till landet Island. Inte heller ansåg Iceland Foods att det - med eventuellt undantag för fiskeindustrin - fanns någon isländsk export som påverkades av varumärket.

Men EUIPO går alltså på Islands linje. Iceland Foods har inte lyckats visa att varumärket Iceland har den särskiljningsförmåga som krävs för att få behålla registreringen.

Beslutet häver bara registreringen av varumärket Iceland. Iceland Foods kan dock fortsätta använda Iceland för kedjans butiker. Registreringen av ordmärket och figurmärket Iceland - alltså företagets logotyp - påverkas inte av beslutet.

Här kan du läsa mer om varumärkesstriden om Iceland.