fredag 24 maj 2019

Isländska EU-motståndare vill nobba energipolitik

Islänningar som säger nej till EU-medlemskap säger också nej till införandet av unionens senaste energipolitiska paket. De som däremot anser att Island bör gå med i EU tycker även att energipolitiken ska få klartecken. Men motståndarsidan är starkare. Det visar en opinionsmätning utförd av MMR.

De senaste dagarna har Centerpartiets ledamöter debatterat införandet av EU:s tredje energipolitiska paket långt in på småtimmarna. I regel är det nu bara centerpartister i talarstolen. Där håller de anföranden och begär repliker på varandra.

Debatten om energipolitiken har nu pågått i omkring 60 timmar. I morse avbröts den klockan 6.01 efter att ha pågått sedan eftermiddagen dagen innan.

I den andra debattrundan i alltinget är talartiden obegränsad. Det är inte helt ovanligt att politiker använder den för att försöka stoppa omröstningar om förslag som de motsätter sig.

Alltinget tar sommaruppehåll den 5 juni. Om Centerpartiet fortsätter med samma taktik kan ledamöterna förhindra att andra förslag som regeringen vill driva igenom hinner behandlas. Kanske hoppas centerpartisterna på att regeringen åtminstone tillfälligt ska lägga det energipolitiska paketet på is i utbyte mot att de släpper fram andra förslag.

Och det finns en stark opinion mot energipolitiken. Det är 50 procent som säger nej till förslaget medan 30 procent säger ja. Ytterligare 19 procent tycker att det varken är bra eller dåligt. Ovanligt många av de tillfrågade - 28,5 procent - svarade inte på frågan.

Kvinnor och islänningar bosatta på landsbygden är i större utsträckning negativa till energipolitiken. Mer positiva är män och personer bosatta i huvudstadsregionen. Yngre islänningar är oftare osäkra på hur de ställer sig till förslaget.

Regeringen - som består av Självständighetspartiet, Gröna vänstern och Framstegspartiet - står alltså bakom förslaget. Men deras väljare håller inte med. Bland Framstegspartiets anhängare säger 56 procent nej och 22 procent ja, bland Gröna vänsterns sympatisörer säger 55 procent nej och 26 procent ja och bland Självständighetspartiets väljare säger 44 procent nej och 28 procent ja.

Bland Centerpartiets väljare säger 100 procent nej. Men i tre andra oppositionspartier är ja-sidan starkare. Hela 69 procent av Socialdemokraternas sympatisörer säger ja mot 16 procent nej. Inom Renässans är det 63 procent som säger ja medan 25 procent säger nej. Och bland Piratpartiets anhängare är det 44 procent som säger ja och 28 procent som säger nej.

Inställningen till det tredje energipolitiska programmet från EU går också hand i hand med attityden till ett isländskt medlemskap i unionen. Bland dem som säger nej till EU är det 75 procent som också säger nej till energipolitiken. Bara 12 procent säger ja. Bland dem som däremot förespråkar ett isländskt EU-inträde är det 55 procent som vill ge klartecken till energipolitiken medan 20 procent vill stoppa förslaget.

Här kan du läsa mer om debatten om energipolitiken.