måndag 27 maj 2019

Jätteskalv i Peru förvirrade mätare på Island

Illustration: Veðurstofa Íslands
Ett jordskalv med magnituden 8,0 skakade norra Peru i går morse. Skalvet skedde enligt USGS på hela 110 kilometers djup - vilket också är förklaringen till att skadorna blev förhållandevis begränsade sett till skalvets magnitud. Men på Island gav jätteskalvet utslag som ett ganska stort jordskalv sydväst om Akureyri.

Klockan var 2.41 lokal tid under natten mot söndagen när ett mycket kraftigt jordskalv skakade norra Peru. Skalvet hade sitt epicentrum drygt sju mil från Lagunas. Det kändes bland annat i huvudstaden Lima. Jätteskalvet pågick dessutom ovanligt länge - åtminstone en minut.

Skalvet uppmättes till 8,0 och skedde på ett djup av 110 kilometer. Det stora djupet är den troliga förklaringen till att skadorna blev förhållandevis begränsade. Skalv som äger rum närmare ytan skapar i regel mer förstörelse.

Skalvet i Peru snappades upp av mätutrustning på Island. Enligt Veðurstofa Íslands automatiska mätningar rörde det sig om ett skalv med en magnitud på 3,6 som inträffade sydväst om Akureyri.

Ett så kraftigt jordskalv nära Akureyri hade varit en nyhet i sig. I regionen ser sällan några större jordskalv. Här var det dock mätsystemet som lurades - något som ofta händer när det sker jätteskalv långt bort men som utrustningen på Island känner av.