torsdag 16 maj 2019

Jordskalv föregår alla vulkanutbrott på Island sedan 1973

Inget av de 21 vulkanutbrott som inträffat på Island sedan 1973 har kommit som någon totalt överraskning. Samtliga har föregåtts av seismisk aktivitet. Men förvarningarna är mycket olika. I Bárðarbunga 2014 började jordskalven tretton dagar innan utbrottet började. Vid Krafla 1975 dröjde det bara en kvart. Det framgår i en studie i Frontiers in Earth Science: Volcanology.

Sedan 1973 har 21 vulkanutbrott bekräftats på Island. I samtliga fall rör det sig om utbrott som blivit synliga genom att magma nått ytan. Det verkliga antalet utbrott är dock sannolikt något högre. Utbrott som inte tagit sig igenom glaciärens istäcke tros ha inträffat i Katla 1999 och 2011, i Grímsvötn 1984 och i Hamarinn 2011.

Páll Einarsson är professor i geofysik vid Háskóli Íslands. Han har studerat den seismiska aktivitet som föregått samtliga vulkanutbrott på Island från Hemön 1973 till Bárðarbunga 2014. Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Frontiers in Earth Science: Volcanology.

Skälet till att Páll Einarssons studie tar sin början 1973 är att det första ordentliga nätverket av seismografer då togs i bruk. Detta nätverk har med åren byggts ut med allt bättre utrustning. Seismograferna gör det möjligt att följa den seismiska aktiviteten i realtid.

Páll Einarssons slutsats är att samtliga vulkanutbrott föregåtts av jordskalv. Men tidsramarna skiljer sig åt. Bárðarbungas utbrott 2014 föregicks av tretton dagar av intensiv seismisk aktivitet. Kortast var tidsavståndet i Krafla 1975. Då dröjde det bara 15 minuter från jordskalvens början till själva utbrottet.

Vid hälften av utbrotten har jordskalven börjat mindre än två timmar innan utbrottet. Skalven gjorde det möjligt att varna allmänheten inför två tredjedelar av de utbrott som inträffat sedan 1973. Bara vid tre tillfällen nådde utbrott ytan utan att den seismiska aktiviteten observerats.

Ofta - men inte alltid - går jordskalven hand i hand med magmarörelser. Flera utbrott sticker ut på olika sätt.

När vulkanutbrottet på Hemön 1973 började hade den seismiska aktiviteten pågått i 30 timmar. Förklaringen till att det tog så lång tid innan utbrottet nådde ytan är enligt Páll Einarsson en ovanligt djup magmakälla. Magman kom från ett djup på 15 till 25 kilometer.

Ett annat utbrott som inte följde några kända mönster var utbrottet vid Gjálp 1996. Här tog det 34 timmar innan vulkanutbrottet började. Skälet är sannolikt att det rörde sig om ett samspel med magma från flera olika magmakammare.

Det senaste vulkanutbrottet på Island var det halvårslånga utbrottet i Bárðarbunga som började 2014. Här tog det alltså hela tretton dagar av jordskalv innan utbrottet tog sin början. Då hade en 48 kilometer lång underjordisk spricka bildats som sträckte sig från vulkanens magmakammare och norrut till ett isfritt område norr om Vatnajökull.

Den mest oförutsägbara vulkanen är Hekla. Den kännetecknas enligt Páll Einarsson av den extremt korta tid som går mellan jordskalv som kan förebåda ett utbrott och själva utbrottet. Före 1980 års utbrott gick det bara 23 minuter. Detta anser Páll Einarsson särskilt bekymmersamt eftersom ett stort antal flygplan varje dag flyger rakt över Hekla. Eftersom Hekla inte är täckt av glaciäris kan ett askmoln från vulkanen snabbt nå höga höjder.

Här kan du läsa mer om Páll Einarssons oro för flygtrafik över Hekla.