lördag 25 maj 2019

Rekordhög arbetslöshet på Island efter Wow Airs konkurs

Hela 3,7 procent av islänningarna var utan jobb i april. Det är den högsta arbetslöshetssiffran i landet sedan ekonomin vände uppåt efter finanskraschen. Arbetslösheten ökade kraftigt i april - och det hade till stor del att göra med konkursen för flygbolaget Wow Air. Det var framför allt i huvudstadsregionen och på Suðurnes som många blev av med sina arbeten.

Wow Airs konkurs i slutet på mars hann inte göra något tydligt avtryck i arbetslöshetsstatistiken då. I april visade sig däremot effekterna av konkursen tydligt. Då ökade arbetslösheten med 0,5 procentenheter. Det var då 3,7 procent av islänningarna som inte hade något jobb att gå till. Det var också sjunde månaden i följd som arbetslösheten växte.

Siffran är den högsta sedan finanskraschens efterdyningar följdes av en kraftig högkonjunktur. Wow Airs konkurs slår dock främst mot huvudstadsregionen och Suðurnes. I övriga regioner är förändringarna betydligt mindre.

Mest kännbar är konkursen på Suðurnes. Där är nu 6,4 procent utan jobb - en ökning med 1 procentenhet inom loppet av en månad. Arbetslösheten ökar snabbt även i Reykjavíkområdet. Där stiger den med 0,6 procentenheter till 3,9 procent.

I övriga landet är alltså förändringarna inte lika stora. I Norðurland eystra är arbetslösheten 3,2 procent, en nedgång med 0,1 procentenhet. Därefter följer Austurland med 2,7 procent (-0,3), Västfjordarna med 2,2 procent (+0,3), Vesturland med 2,1 procent (+0,1), Suðurland med 2,1 procent (oförändrat) och Norðurland vestra med 1,2 procent (-0,1).

På landsbygden minskar alltså arbetslösheten på många håll. Förklaringen är till stor del starten på turismsäsongen. Våren är i allmänhet en tid när arbetslösheten sjunker på grund av säsongsjobb. I vissa delar av landet är alltså det långt ifrån tillräckligt för att täcka upp för konsekvenserna av Wow Airs konkurs.

Vinnumálastofnun räknar i en prognos med att arbetslösheten minskar något i maj. Och det beror just på det ökande antalet säsongsjobb inom bland annat turism och fiske.

Bland män var arbetslösheten 3,6 procent och bland kvinnor 3,8 procent. I den yngsta gruppen - islänningar mellan 18 och 24 år - sjönk arbetslösheten till 2,8 procent. Bland utländska medborgare var motsvarande siffra 7,1 procent.

Utlänningar drabbades dessutom hårdare än islänningar av Wow Airs konkurs. I mars utgjorde utländska medborgare 30 procent av de arbetslösa på Island. I april steg den siffran till 34 procent.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.