fredag 31 maj 2019

Sämre ekonomi när turismen sjunker och loddan uteblir

Wow Airs konkurs och bristen på lodda gör att Island är på väg in i en lågkonjunktur. Bara i år väntas antalet turister minska med 11 procent. Intäkterna till statskassan kan sjunka med upp till 35 miljarder isländska kronor. Det innebär i sin tur att BNP backar med 0,6 procentenheter. Det framgår i en översyn av regeringens ekonomiska politik fram till 2022.

Högkonjunkturen i den isländska ekonomin är definitivt över. Under hela året har arbetslöshetssiffrorna stigit. Mest kännbara är Wow Airs konkurs och bristen på lodda. Bägge är nycklar till att regeringen nu reviderar finansplanen för de kommande fyra åren.

Finansminister Bjarni Benediktsson presenterade översynen i alltinget i onsdags. Han räknar med att statskassans intäkter kan minska med upp till 35 miljarder isländska kronor såväl under 2019 som under 2020. BNP väntas i år krympa med 0,6 procentenheter.

Redan tidigare stod det klart att turismen till Island nått kulmen. Konkursen för Wow Air gör att omkring var tredje flygstol till Island försvinner. Visserligen har flera andra flygbolag utökat trafiken - men det finns också andra som har bantat den med hänvisning till minskande intresse på grund av den starka isländska kronan.

Något annat som påverkar turismen är Icelandairs problem. Flygstoppet för alla plan av modellerna Boeing 737 Max 8 och 9 gör att bolaget - trots några inhyrda flygplan - minskar antalet flygstolar med 5 procent.

Turismen till Island väntas i år minska med 11 procent. Det är dock en siffra i regeringens översyn som närmast framstår som optimistisk. Inom branschen talas det ibland om en minskning med upp till 20 procent. Nedgången väntas framför allt drabba landsbygden eftersom den starka isländska kronan gör att färre turister stannar länge i landet och därför lämnar sydvästra Island i mindre utsträckning.

Bristen på lodda är en annan faktor som väger tungt i den reviderade prognosen. Att fisket i år nästan helt uteblev innebär till ett exporttapp på 18 miljarder isländska kronor.

Hagstofa Íslands räknar i år med att ekonomin krymper med 0,2 procent. Det är första gången sedan åren efter finanskraschen som Island väntar negativ tillväxt.

Arbetslösheten tros under 2019 bli i snitt 3,7 procent. Även det är den i särklass högsta nivån sedan den lågkonjunktur som följde på finanskraschen tog slut.

Bjarni Benediktsson har nu lagt fram ett förslag där han vill slopa överskottsmålen i budgetarna för 2019 och 2020. I stället vill han att intäkter och utgifter ska gå runt. Eftersom Island de senaste åren har betalat av stora delar av statsskulden anser han ändå att statsfinanserna är stabila.

I ett pressmeddelande framgår att regeringen tänker vidta åtgärder för att undvika underskott i statskassan. Än så länge finns inga sådana konkreta förslag. Inte heller är det känt hur det ekonomiska läget kan komma att förändras.

Redan finns det spekulationer om att regeringen haft svårt att komma överens om hur den negativa tillväxten ska hanteras. Traditionellt hade Självständighetspartiet sannolikt föreslagit besparingar - medan Gröna vänstern förmodligen hade förespråkat skattehöjningar. I dagsläget verkar det inte som att regeringen överväger någon av dessa två lösningar.

Däremot står det klart att den tidigare aviserade sänkningen av bankskatten inte blir av redan nu. Den senareläggs ett år. Det kan också bli aktuellt att skjuta upp det planerade nybygget vid regeringskansliet.