tisdag 28 maj 2019

Staten köper heta källorna vid Geysir för 1,2 miljarder

Prislappen för Geysir i Haukadalur med alla heta källor blir 1,2 miljarder isländska kronor. Summan staten betalar för att köpa ut de privata markägarna har beslutats av värderingsmän. Att priset nu är fastslaget innebär att den mångåriga dragkampen om området är över. Privata ägare kan inte heller längre tvinga besökare att betala inträdesavgift till Geysir.

Striden om Geysir i Haukadalur kulminerade våren 2014. Då började privata markägare ta betalt av besökare till området med heta källor. Inträdesavgiften var 600 isländska kronor. En som protesterade mot entrépengen var alltingsledamoten Ögmundur Jónasson. När han besökte Geysir släpptes han in gratis eller så försvann värdarna just innan han dök upp.

Avgiften förklarades senare vara olaglig genom domstolsbeslut. Dragkampen om området hade sitt ursprung i de komplicerade ägarförhållandena.

Det inhägnade området vid Geysir är 19,9 hektar. Staten är sedan tidigare ensam ägare av områdets mitt där de heta källorna Geysir, Strokkur, Blesi och Óþverrishola finns. Det området är 2,3 hektar. Resten ägdes av staten - som var minoritetsägare - och en rad privata markägare.

Trots att de heta källor och gejsrar som turister kommer för att beskåda inte fanns på privat mark valde alltså de privata ägarna att börja ta betalt ändå. De sade sig också vilja köpa ut staten. Staten hade då länge haft planer på att köpa området - men de senaste försöken lades på is efter finanskraschen 2008 då resurserna krympte.

Den växande turismen har gjort området vid Geysir mycket attraktivt. Under högsäsong besöks platsen av flera tusen personer dagligen. Det har dessutom investerats stora summor i ett nytt besökscentrum. Utbyggnaden av hotellet vid Geysir pågår fortfarande.

Hösten 2016 meddelade finansminister Bjarni Benediktsson att regeringen kommit överens med de privata markägarna om en försäljning. Staten skulle köpa hela det inhägnade området. De privata ägarna gjorde dock ingen hemlighet om sitt missnöje med affären. De ansåg att de tvingats att sälja.

Sedan dess har det bland annat anlagts en gångstig upp till Laugafell, det berg som ligger intill området och som erbjuder en fin utsikt över de heta källorna.

Priset skulle avgöras av värderingsmän eftersom staten och de privata ägarna inte kom överens om någon köpeskilling. Den första prislappen kom den 1 december 2017. Då sattes priset till 1,1 miljarder isländska kronor. Värderingen utgick från att det var möjligt att ta ut inträde av besökare till Geysir.

Bjarni Benediktsson valde att begära en ny värdering. Han motiverade beslutet med att det var stora intressen som stod på spel för statens räkning. Nu är den nya värderingen klar. Prislappen för staten blir 1,2 miljarder. Summan är bindande för båda parter.

Hittills har inte regeringen sagt sig ha några planer på att ta betalt av besökare till Geysir. På andra platser tar staten ut parkeringsavgifter. Det är knappast möjligt vid Geysir eftersom det finns gratisparkering på privat mark vid besökscentrumet. De privata ägarna skulle kunna avgiftsbelägga parkeringen men då skulle de riskera att tappa gäster.

Här kan du läsa mer om ägarstriden om Geysir.