torsdag 16 maj 2019

Tre av fyra islänningar läser böcker för nöjes skull

Tre av fyra islänningar har det senaste året ägnat sig åt nöjesläsning. De flesta har bara läst böcker på isländska. Men många har också läst böcker på andra språk. Så många som fyra av tio har dessutom plockat upp en bok minst en gång i veckan. Kvinnor är betydligt flitigare läsare än män. Det visar en undersökning utförd av MMR.

Hela 75 procent av islänningarna har under det senaste året läst en bok för nöjes skull. Bara 25 procent har inte ägnat sig åt nöjesläsning.

Det vanligaste är läsning på isländska. Det är 41 procent som svarar att de enbart läst böcker på isländska. Något färre - 27 procent - uppger att de läst böcker både på isländska och andra språk. Och 7 procent säger att de enbart läst på andra språk än isländska.

För många är läsning något som de lägger tid på regelbundet. Det är 16 procent som dagligen plockar upp en bok för nöjes skull. Vidare är det 19 procent som läser två till sex gånger i veckan, 7 procent som läser en gång i veckan, 7 procent som läser två till tre gånger i månaden, 7 procent som läser en gång i månaden och 19 procent som uppger att de läser mer sällan än en gång i månaden.

Kvinnor, pensionärer, höginkomsttagare och personer med högskoleutbildning läser oftare än andra. Män, islänningar i åldern 18 till 29 år, personer med enbart grundskoleutbildning och låginkomsttagare är mindre flitiga läsare.

Personer bosatta i huvudstadsregionen läser oftare böcker på andra språk. På landsbygden är det fler som håller sig till isländska. Höginkomsttagare, högskoleutbildade och kvinnor tar sig också gärna an böcker på andra språk än isländska.

De största bokslukarna finns bland Gröna vänsterns väljare. Där är det bara 5 procent som svarar att de aldrig läser böcker. Intresset för läsning är minst bland sympatisörer till Folkets parti. Där uppger hela 37 procent att de inte ägnat sig åt nöjesläsning det senaste året.

Framstegspartiets och Centerpartiets anhängare är mest förtjusta i böcker på isländska. Gröna vänsterns sympatisörer läser oftast litteratur på både isländska och andra språk. Enbart böcker på andra språk förekommer mest bland Piratpartiets väljare.

Läsning är en daglig aktivitet för hela 43 procent av de islänningar som har fyllt 68 år. Det är också mer än dubbelt så många kvinnor som dagligen läser en stund jämfört med män. Samma förhållande finns mellan personer med högskoleutbildning och islänningar med enbart grundskoleutbildning. Däremot är det - trots att det är fler höginkomsttagare som ägnar sig åt läsning - fler låginkomsttagare som läser varje dag.

Bland unga islänningar är det 31 procent som aldrig nöjesläser. Bland pensionärer är motsvarande siffra 11 procent.

Och bland grundskoleutbildade är det 41 procent som inte läst något under det senaste året. Bland högskoleutbildade är det bara 11 procent som inte lagt tid på nöjesläsning.

Även de flitigaste dagliga läsarna finns bland Gröna vänsterns sympatisörer. Anhängare till Renässans och Centerpartiet är de som i minst utsträckning läser dagligen.