torsdag 2 maj 2019

Utrikesminister: Islands relation till Ryssland skäl till oro

Det nordiska samarbetet fortsätter att vara en grundpelare i isländsk utrikespolitik. Men det ansträngda förhållandet till Ryssland är ett bekymmer. Ökad rysk aktivitet i Nordatlanten går också emot Islands ambition att verka för nedrustning i regionen. Det framkommer i utrikesminister Guðlaugur Þór Þórðarsons årliga rapport om utrikespolitik och internationella frågor.

Att vara aktiv i det internationella samarbetet är den röda tråden i Islands utrikespolitik. Så beskriver utrikesminister Guðlaugur Þór Þórðarson det senaste årets utveckling för Island på det internationella planet. Han ser samarbetet som en nyckel till islänningarnas framtida välstånd.

Den enskilt största frågan för Islands räkning är Storbritanniens utträde ur EU. Storbritannien är Islands viktigaste handelspartner. Dessutom är britter den näst största turistgruppen som kommer till Island. Samtidigt är Storbritannien ett populärt resmål för islänningar. Flera tusen islänningar jobbar eller studerar dessutom i landet.

Guðlaugur Þór Þórðarson skriver i rapporten att han är stolt över utrikesdepartementets arbete inför det brittiska utträdet. Han uppger att departementet har skissat på alla tänkbara scenarier. Det utmynnade till sist i ett avtal som säkrar fortsatt utbyte mellan länderna.

Han är också mycket nöjd med det nordiska samarbetets utveckling. Guðlaugur Þór Þórðarson anser att det på samma sätt som i dag kommer att utgöra en grundpelare för isländsk utrikespolitik även i framtiden.

Guðlaugur Þór Þórðarson lyfter också fram utvidgat internationellt samarbete genom olika handelsavtal. En annan framgång är Islands plats i FN:s råd för mänskliga rättigheter. Han hävdar att Islands ställningstaganden dessutom har gjort avtryck internationellt - till exempel genom kritiken mot bristande mänskliga rättigheter i Saudiarabien. Biståndet till u-länder nämner han som en annan framgång.

Men allt är inte positivt. Det största utrikespolitiska bekymret för Island är just nu relationen till Ryssland. Guðlaugur Þór Þórðarson anser att förhållandet mellan länderna inte är gott. Och det finns en rad skäl till det bistra klimatet.

Ryssland har de senaste åren trappat upp den militära aktiviteten i Nordatlanten. Det handlar om ubåtar och stridsflyg. Guðlaugur Þór Þórðarson beskriver det som en oönskad utveckling eftersom Island vill verka för nedrustning i regionen. I stället har Island - i samarbete med Nato - svarat med utökad övervakning av både havet och luftrummet.

Den ökande ryska aktiviteten har också för Islands räkning lett fram till ett trendbrott. För första gången sedan 2006 - då Nato-basen i Keflavík stängdes - investerar nu USA i de kvarvarande anläggningarna på Island. President Donald Trump har godkänt pengar till utbyggnad av en hangar i Keflavík.

Ett tydligt tecken på sprickan i relationerna var enligt Guðlaugur Þór Þórðarson att Island inte skickade några officiella representanter i sommarens fotbolls-VM i Ryssland. Island slöt därmed upp bakom en bred bojkott från EU och Nato som en protest mot Rysslands försök att förgifta två ryska medborgare i Storbritannien förra våren.

Island fortsätter också att ge sitt stöd till de sanktioner som infördes av EU och Nato mot Ryssland efter inmarschen på Krim. Guðlaugur Þór Þórðarson ser stödet som en principfråga för att värna internationell rätt.

Trots att det finns en rad faktorer som inverkar negativt på samarbetet mellan länderna har samtalsklimatet enligt Guðlaugur Þór Þórðarson möjligen tinat upp något under de senaste månaderna. I höstas högtidlighölls exempelvis att det var 75 år sedan politiska förbindelser upprättades mellan Island och Ryssland.

Det rör sig inte heller om någon totalbojkott från Islands sida. Guðlaugur Þór Þórðarson anser att det är viktigt att ha en dialog med ryska topptjänstemän i olika frågor. Här fungerar Arktiska rådet som en arena för olika typer av diskussioner.

Just Arktis är en fråga som kommer att stå högt upp på dagordningen även i framtiden. Guðlaugur Þór Þórðarson säger att ett isfritt Arktis förändrar förutsättningarna för sjöfarten. Här kan Islands geografiska läge leda till att landet blir ett nav för transporter mellan Asien, Ryssland, Europa och Nordamerika.

Andra viktiga frågor de närmaste åren blir enligt Guðlaugur Þór Þórðarson kampen mot klimatförändringarna och hållbar utveckling.

Här kan du läsa mer om Islands utbyte med Storbritannien efter brexit.