söndag 9 juni 2019

Allt fler vill tillåta starköl och vin i livsmedelsbutiker

För första gången är det fler som säger ja till att tillåta försäljning av starköl och vin i den isländska dagligvaruhandeln. Men nästan lika många säger nej till annat än folköl och lättöl i matbutiker. Allt fler vill dessutom att livsmedelsbutiker även ska börja sälja starksprit - men där är motståndet alltjämt starkt. Det visar en undersökning utförd av Maskína.

Sedan 2014 har Maskína undersökt islänningarnas åsikter om försäljning av starköl, vin och starksprit i matbutiker. I dag måste den som vill ha något starkare än folköl vända sig till Vínbúðin, det statliga alkoholmonopolets butiker.

Att det läggs förslag i alltinget om att avskaffa monopolet är närmast något av en tradition. Det är också tradition att förslagen inte får majoritet. Än så länge har alltså politikerna i alltinget sagt nej till annat än folköl och lättöl i dagligvaruhandeln.

Opinionen håller på att vända. För första gången är det nu fler som säger ja än nej till att tillåta såväl försäljning av starköl som av vin. Däremot är det fortfarande bara en minoritet som också vill att livsmedelsbutiker ska sälja starksprit.

Det är nu 44,2 procent som vill tillåta försäljning vin i mataffärer medan 41,9 procent säger nej. Det senaste året har ja-sidan ökat med 6,7 procentenheter samtidigt som motståndarna minskar med 4,2 procentenheter.

Stödet för försäljning av starköl är något större. Här säger 44,5 procent ja - en uppgång med 7,3 procentenheter - medan 40,9 procent - en nedgång med 5,3 procentenheter - säger nej.

Även när det gäller starksprit är det rekordmånga som säger ja. Men här är motståndarna fortfarande betydligt fler. Nu är det 16,8 procent som säger ja - en ökning med 3,5 procentenheter - medan 67,4 procent säger nej - en minskning med 3,7 procentenheter.

Här kan du läsa mer om opinionen om alkoholförsäljning.