söndag 9 juni 2019

Dagens bonuscitat

"Det som punken alltid handlar om är den här gör det själv-kulturen, gräsrotsverksamhet och handlingskraft. ... Punken kom som ett mycket starkt avståndstagande från den överlastade kultur där stjärnorna sätts på piedestal. Betoningen låg på att dessa människor på scenen kunde vara precis som du."

Historikern Unnur María Bergsveinsdóttir i RÚV om punkens betydelse för det isländska musiklivet.