torsdag 20 juni 2019

Dagens citat

"Någon gång hörde jag det sägas - och jag vet inte om jag återger det helt korrekt - att filibustertaktik var själen i den amerikanska senaten utan att jag säger att det nödvändigtvis har varit filibustertaktik från vår sida. Men det finns en tusenårig tradition för att människor i arbetet i tinget har frihet att yttra sig länge och jag skulle säga att i det här fallet så har det resulterat i stor framgång."

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, ledare för Centerpartiet, i Morgunblaðið om att alltinget skjuter upp debatten och beslutet om EU:s tredje energipolitiska program till den 2 september - läs mer här.