fredag 28 juni 2019

Dagens citat

"Det har mycket stor betydelse. Det finns ofta svårigheter i kommunikationen mellan människor som arbetar så nära. Problemet uppstår om utlänningarna jobbar mycket ihop och inte har kontakter med islänningarna. Här arbetar ungefär hälften utlänningar och hälften islänningar. Det behövs mer kommunikation och jag hoppas och är övertygad om att detta förbättrar situationen."

Georg Ottósson, ägare av svampodlingen Flúðasveppir i Flúðir, i Fréttablaðið om varför företaget ordnar undervisning i isländska för alla anställda med utländsk bakgrund.