lördag 29 juni 2019

Dagens citat

"Det har alltid varit problemet för mig att behärska det här flödet. I början var detta närmast okontrollerat och människor klagade alltid över hur mycket text det var i böckerna."

Författaren Hallgrímur Helgason i RÚV om sitt skrivande.