fredag 28 juni 2019

Första sommaren utan isländsk valfångst på 17 år

Trots att IP útgerð redan har fått tillstånd att jaga vikval i sommar blir det ingen jakt. I stället kommer rederiet att fortsätta fiska sjögurka. Beskedet från IP útgerð innebär att årets sommar blir den första sedan 2003 utan någon isländsk valfångst. Rederiet siktar dock på att återuppta jakten på vikval nästa år. För att möta efterfrågan på köttet kommer rederiet att importera norsk vikval.

Efter en lång paus började Island 2003 jaga val i forskningssyfte. Tre år senare blev det åter tillåtet med kommersiell valjakt. Sedan dess har det varje sommar jagats sillval eller vikval.

De senaste åren har IP útgerð och Hvalur varit de två dominerande rederierna. Hvalur jagar enbart sillval medan IP útgerð bara jagar vikval. På Island finns en ganska stor marknad - till stor del bestående av restauranger som har valkött på menyn - för vikval. Sillval går däremot i första hand på export till Japan.

Fiske- och jordbruksminister Kristján Þór Júlíusson beslutade tidigare i år att tillåta valfångst fram till 2023. Hafrannsóknastofnuns rekommendation för jakten under dessa fem år är 217 vikvalar och 209 sillvalar.

Hvalur sköt 146 sillvalar under 2018. För IP útgerð var jakten ett fiasko. Rederiet lyckades bara skjuta sex vikvalar.

Ogynnsamma väderförhållanden var ett skäl till att jakten avbröts redan tidigt på sommaren. Men det tyngsta skälet var den utökade skyddszonen för valfångst som gjorde att IP útgerð tvingades längre ut till havs. Det innebar högre bränslekostnader och svårigheter att hinna med ett pass innan besättningen började jobba övertid.

Hvalur har redan meddelat att det inte blir någon jakt på sillval i år. Bolaget hävdar att tillståndet från Kristján Þór Júlíusson kom för sent för att hinna med alla förberedelser inför jaktsäsongen. I stället räknar Hvalur med att återuppta jakten nästa sommar.

Försäljningen av sillval har dock gått trögt. Japan är i praktiken den enda exportmarknaden. Eftersom Japan nu på måndag återupptar den kommersiella valfångsten är det inte osannolikt att det har haft betydelse för Hvalurs beslut.

Nu meddelar även IP útgerð att det inte blir någon jakt i år. Hrafnreyður, rederiets båt, har sedan förra sommaren använts för att fiska sjögurka. Vd:n Gunnar Bergmann Jónsson säger till RÚV att det fisket kommer att fortsätta hela sommaren. Därför blir det ingen jakt på vikval:
"Det passar oss inte som läget är just nu så det togs ett beslut om att låta bli det."
För att möta efterfrågan på vikval kommer IP útgerð att importera kött från Norge.

Här kan du läsa mer om Hvalurs beslut att inte jaga sillval i år.