tisdag 11 juni 2019

Fréttablaðið får ny ägare och chefredaktör

Helgi Magnússon köper hälften av Fréttablaðið. Ny chefredaktör är Davíð Stefánsson - som får jobbet trots att han aldrig tidigare jobbat på en tidningsredaktion. De senaste åren har ett stort antal chefredaktörer kommit och gått. Och många av dem har protesterat mot ägarnas försök att påverka journalistiken. Även Helgi Magnússon har ett starkt politiskt engagemang.

Fréttablaðið är Islands i särklass mest lästa dagstidning. Den utkommer sex dagar i veckan och läses av fyra av tio islänningar. Tidningen har nästan dubbelt så stor räckvidd som huvudkonkurrenten Morgunblaðið. Den delas ut gratis till hushållen i Reykjavík med omnejd samt några andra större städer. På andra platser finns den att hämta i särskilda lådor eller på vissa serviceställen.

Tidningen var i ekonomisk knipa när den 2002 hamnade under investeraren Jón Ásgeir Jóhannessons kontroll genom bolaget Baugur. Ägarförhållandena var länge en hemlighet. Men på ledarplats infördes en ny linje som gick hand i hand med Jón Ásgeir Jóhannessons affärsintressen. Baugur började dessutom använda Fréttablaðið som annonskanal för sitt detaljhandelsimperium.

De senaste åren har Fréttablaðið ägts av Ingibjörg Pálmadóttir - som är gift med Jón Ásgeir Jóhannesson - genom bolaget 365.

Det finns en lång rad vittnesmål om hur Fréttablaðiðs ägare försökt påverka rapporteringen. Inte minst har de försökt styra bevakningen av Jón Ásgeir Jóhannessons affärer. Ingreppen i det redaktionella arbetet har genom åren fått en rad chefredaktörer att sluta.

Nyligen kom beskedet att Davíð Stefánsson blir ny chefredaktör ihop med Ólöf Skaftadóttir, som i sin tur är dotter till publishern Kristín Þorsteinsdóttir. Han fick jobbet trots att han aldrig tidigare arbetet på en tidningsredaktion. Hans senaste uppdrag var som talesperson för Silicor Material. De senaste månaderna har han också lett ett diskussionsprogram i Hringbraut.

På ledarsidan driver Kristín Þorsteinsdóttir en marknadsliberal linje. Hon förespråkar att Island fortsätter att tillhöra EES-området. Gång på gång ifrågasätts också rättsprocesser mot finanskraschens huvudfigurer.

Inriktningen är på kollisionskurs med Morgunblaðiðs konservativa och nationalistiska hållning under chefredaktören Davíð Oddsson. Fréttablaðið har länge betraktats som något av ett organ för socialdemokrater och liberala självständighetspartister. Morgunblaðið har haft starka band till Självständighetspartiet och fiskeindustrin. Men Davíð Oddsson har snarare fört tidningen närmare Centerpartiet.

Inget tyder på att Fréttablaðiðs inriktning kommer att förändras under Helgi Magnússon. Han var en av grundarna av Renässans och har gått in med stora summor för att finansiera partiets verksamhet. Partiet vill inte bara stanna kvar i EES-området utan dessutom gå med i såväl EU som EMU.

Davíð Stefánsson är bekant med Helgi Magnússon. Han fick dock jobbet innan det var känt att Helgi Magnússon köpte in sig i bolaget. Enligt Helgi Magnússon hade han inget att göra med beslutet att utse Davíð Stefánsson till chefredaktör.

Det har även cirkulerat rykten om att Helgi Magnússon skulle ha investerat i just Hringbraut där Davíð Stefánsson arbetat. Han har dock förnekat att han skulle vara delägare i Hringbraut.

Det är nu första gången på 17 år som Jón Ásgeir Jóhannesson och Ingibjörg Pálmadóttir kontrollerar en majoritet av Fréttablaðið. Helgi Magnússons inträde kommer dock knappast att påverka hållningen på ledarsidan eller förändra synen på det redaktionella arbetet. Troligt är att tidningen kommer att fortsätta vara ett indirekt språkrör för ägarna.

Utgivningen av Fréttablaðið ägs nu av bolaget Torg. Det är i detta bolag som Helgi Magnússon nu kontrollerar hälften av aktierna. I köpet ingår även webbplatserna Markaðurinn och Fréttablaðið samt tidskriften Glamour.

Här kan du läsa mer om mediemarknaden på Island.