måndag 17 juni 2019

Hårdare ordkrig om EU väntar Islands två dagstidningar

Intresset för att läsa Morgunblaðið och Fréttablaðið fortsätter att rasa. Samtidigt är det nu upplagt för en ännu bittrare fejd på ledarplats mellan Islands två sista dagstidningar. Morgunblaðiðs chefredaktör Davíð Oddsson driver en alltmer isolationistisk linje - medan Fréttablaðiðs Davíð Stefánsson redan har öppnat dörren mot EU-medlemskap och euron.

Nyligen utsågs Davíð Stefánsson till chefredaktör för Fréttablaðið. Han delar uppdraget med Ólöf Skaftadóttir. Båda jobbar under publishern Kristín Þorsteinsdóttir. Utnämningen kom som en överraskning eftersom han aldrig tidigare jobbat på en tidningsredaktion. Under våren har han dock lett ett intervjuprogram i Hringbraut.

Han fick jobbet bara dagarna innan det blev klart att Helgi Magnússon köper hälften av aktierna i Torg, det bolag som ger ut Fréttablaðið. Helgi Magnússon sade sig inte ha något med rekryteringen att göra. Inte heller tänkte han ha några synpunkter på Fréttablaðiðs journalistik.

Obekräftade uppgifter gör dock gällande att läget egentligen är något helt annat. Helgi Magnússon är enligt flera tillförlitliga källor en av Hringbrauts huvudfinansiärer. Det är dock uppgifter som han själv har tillbakavisat.

Gemensamt för Hringbraut och Fréttablaðið är den EU-vänliga hållningen. Och den kommer sannolikt att bli ännu starkare nu.

Davíð Stefánsson skrev sin första ledare i Fréttablaðið i torsdags. Han skrev om Marel - ett bolag där Helgi Magnússon äger en stor aktiepost. Han talade om villkor för exportindustrin som inte var hållbara på lång sikt. Davíð Stefánsson nämnde bland annat det höga ränteläget och den instabila isländska kronan.

I praktiken var det ett upprop för EU-medlemskap och EMU-anslutning. Davíð Stefánsson undvek dock att nämna såväl EU som euron i texten.

Morgunblaðið har under chefredaktören Davíð Oddsson gått i en alltmer nationalistisk och isolationistisk riktning. Gång på gång kritiserar han Självständighetspartiet - det parti han själv en gång ledde. Sprickan mellan honom och nuvarande partiledaren Bjarni Benediktsson är så djup att han när partiet nyligen fyllde 90 år såg till så att en jubileumsartikel publicerades i Fréttablaðið i stället för Morgunblaðið.

Davíð Oddsson har från partiets mindre konservativa falang den senaste tiden fått hård kritik för sitt motstånd mot EU:s tredje energipolitiska paket. Han har anklagats för att sprida samma typer av felaktigheter som Centerpartiet i debatten.

Svaret från Davíð Oddsson har varit att Självständighetspartiets ledning svikit och struntar i äldre och erfarna politikers åsikter. I stället har han orienterat sig alltmer mot Centerpartiet och Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, en politiker som han ofta lovordat de senaste åren.

Företag inom fiskeindustrin täcker Morgunblaðiðs ständiga förluster. Motprestationen är att tidningen på ledarplats argumenterar för att Island ska stå utanför EU och mot en reform av fiskekvotsystemet.

Fejden med Fréttablaðið på ledarsidorna kommer att intensifieras genom Helgi Magnússons inträde som delägare. Det troliga är att Islands två sista dagstidningar de närmaste åren ständigt kommer att träta om EU på ledarplats. Och det är en debatt som till stor del kommer att bestå av slag långt under bältet.

Samtidigt befinner sig båda tidningarna i en djup kris. Davíð Oddssons politiska hållning har - vilket inte minst illustrerades av resultatet när han ställde upp i presidentvalet 2016 - gjort Morgunblaðið till en angelägenhet för allt färre. Även om en majoritet av islänningarna säger nej till EU-medlemskap är det få som gör det på samma sätt som Davíð Oddsson.

Det är bara en minoritet som förespråkar ett isländskt EU-inträde. Fréttablaðið kämpar alltså i motvind. Och det är troligen därför som Davíð Stefánsson inte gärna nämner EU och EMU vid namn eftersom det skulle riskera att stöta bort många läsare.

Bägge tidningarnas räckvidd fortsätter att rasa. Morgunblaðið lästes i maj av 23,6 procent av islänningarna - vilket är den lägsta siffran någonsin hos Gallup. Även Fréttablaðið satte ett nytt bottenrekord med 38,4 procent.

Ordkriget mellan de två tidningarna kommer alltså med all sannolikhet att intensifieras. Men det kommer att vara allt färre av islänningarna som lyssnar.

Här kan du läsa mer om Helgi Magnússons köp av Fréttablaðið och rekryteringen av Davíð Stefánsson.