söndag 2 juni 2019

I dag börjar årliga kartläggningen av lunnefågeln på Island

Förra sommaren kan ha varit den bästa för lunnefågeln på Västmannaöarna på femton år. Ändå dog hälften av ungarna av svält. I dag börjar den årliga kartläggningen av lunnefågelns häckning på tolv platser runt Island. På många håll finns förhoppningar om god återväxt i sommar. Skälet är att det verkar bli ett starkt år för havstobis som är lunnefågelns viktigaste föda, rapporterar RÚV.

Beståndet av lunnefågel på Island har de senaste åren kommit allt närmare en kollaps. I femton års tid har återväxten varit betydligt lägre än vad som krävs för att hålla beståndet på samma nivå. I somras såg det länge ganska bra ut - men i mitten på juli dog mängder av unga fåglar av svält. Föräldrarna hittade helt enkelt inte tillräckligt med föda åt ungarna.

På norra Island - där situationen för lunnefågeln är bättre än i söder - har havstobis blivit den huvudsakliga födan i stället för lodda. Så kommer det att bli även i sommar. Loddan har varit sällsynt i isländska vatten. Däremot ser tillgången till havstobis ut att bli god.

Trots utbredd massdöd bland unga lunnefåglar på Västmannaöarna var förra sommaren kanske den bästa på femton år. Det säger Erpur Snær Hansen, biolog vid Náttúrstofa Suðurlands, till RÚV. Eftersom det även finns gott om havstobis hoppas han på ett år med god återväxt:
"I somras inträffade även det att hälften av ungarna dog men de som överlevde kom upp i luften. Och det som kanske är ännu bättre nyheter är att de var ganska tunga, eller normalviktiga. Och det har egentligen lika stor betydelse som antalet."
I dag börjar Náttúrstofa Suðurlands årliga kartläggning av lunnefågelns häckning på tolv platser längs hela den isländska kusten. Då undersöks hur många hålor som är bebodda och hur många ungar som kan väntas. Under sensommaren görs en uppföljning för att se hur många ungar som överlever.

Här kan du läsa mer om förra årets sommar för lunnefågeln.