fredag 14 juni 2019

Island förbjuder direktrapportering från domstolar

Att direktrapportera från rättegångar blir inte längre tillåtet. Enda chansen för journalister och andra att berätta från pågående rättegångar är att få tillstånd från domaren. Piratpartiet röstade inte för förslaget. Journalistförbundet Blaðamannafélag Íslands tog ställning mot förslaget eftersom det begränsade yttrandefriheten och insynen i domstolarnas arbete.

Med 47 röster mot noll röstade alltinget i går igenom omfattande inskränkningar i möjligheterna att direktrapportera från pågående rättegångar. Det var bara Piratpartiets ledamöter som inte röstade för förslaget. De valde i stället att lägga ned sina röster.

Tidigare har utgångspunkten varit att direktrapportering är tillåten. Men domaren har kunnat införa restriktioner i särskilt känsliga fall. Den regeln har utnyttjats när det funnits skäl att tro att ett vittnesmål skulle kunna påverka senare vittnen.

Lagändringen innebär att det inte längre är tillåtet att direktrapportera från en rättssal. Det är inte heller tillåtet att fotografera, filma eller spela in ljud. Domaren har dock möjlighet att bevilja undantag från regeln.

Argumentet för förbudet har varit att direktrapportering om exempelvis vittnesmål kan påverka personer som ska vittna senare. Det kan också finnas negativa konsekvenser om uppgifter från utredningen når allmänheten för tidigt.

Det är alltså bara själva direktrapporteringen som förbjuds. Det kommer alltjämt att vara tillåtet att rapportera om avslutade förhandlingar eller vittnesförhör. Medier kommer alltså även i framtiden ha möjlighet att återberätta vad som sägs under rättegångar.

I nämnden ville såväl Piratpartiet som Renässans och Socialdemokraterna behålla dagens system där direktrapportering är tillåten. Men vid gårdagens votering var det alltså bara Piratpartiet som inte röstade ja till inskränkningarna.

I ett remissvar riktade Blaðamannafélag Íslands, det isländska journalistförbundet, hård kritik mot förslaget. Förbudet sågs som ett sätt att minska yttrandefriheten och att försämra mediers möjlighet att granska domstolars verksamhet. Därför hade ett förbud negativa konsekvenser för demokratin.

Centerpartiet argumenterar i ett förslag - som troligen inte hinner behandlas i alltinget före sommaruppehållet - för ytterligare inskränkningar just när det gäller mediebevakning och domstolar. Det är i dag olagligt att fotografera i rättssalar. Men det är tillåtet att ta bilder utifrån in i en rättssal.

I förslaget hävdar Centerpartiet att även fotografering kan påverka rättegångar. Därför ska det i och runt domstolar inte längre vara tillåtet att fotografera misstänkta, brottsoffer och vittnen. Fotografering får enligt förslaget bara ske om den berörda har sagt ja till att bli fotograferad.