torsdag 13 juni 2019

Klartecken för första etappen av vattenkraftverk i Hvalá

Förberedelserna för bygget av ett vattenkraftverk vid Hvalá i Árneshreppur i Västfjordarna kan börja. Kommunfullmäktige sade i går ja till den första etappen i projektet. Bolaget Vesturverk får nu klartecken för vägarbeten, ett brobygge över Hvalá, arbetarbostäder, avloppssystem och geologiska undersökningar.

Planerna för ett vattenkraftverk vid Hvalá i Árneshreppur har de senaste åren varit den stora stridsfrågan i kommunen. Konflikten mellan ja- och nej-sidan kulminerade inför förra vårens kommunalval. Plötsligt flyttade arton personer till den lilla kommunen - och det var tillräckligt många för att de skulle kunna påverka utgången i valet.

Men sexton folkbokföringsflyttarna underkändes. Det rörde sig helt enkelt om personer som inte bodde i Árneshreppur. Kommunalvalet blev en seger för ja-sidan. Samtliga fem ledamöter som röstades in i fullmäktige stod bakom planerna på ett kraftverksbygge.

Två motståndare till planerna överklagade valet och hävdade att bristerna var så stora att det måste underkännas. Som en konsekvens skulle även samtliga beslut som fullmäktige klubbat underkännas. Héraðsdómur Vestfjarða gav dock Árneshreppur rätt. Även om det fanns brister i genomförandet så var de inte så stora att de påverkade utgången.

Striden om valresultatet är dock inte över. Domen har överklagats till Landsréttur. Fallet kommer sannolikt att tas upp under hösten.

En seger i Landsréttur är nu det enda hoppet för motståndarsidan att kunna stoppa den första etappen. Ett enigt fullmäktige i Árneshreppur röstade i går ja till att ge Vesturverk klartecken till att inleda förberedelserna. Det innebär att bolaget får genomföra vägarbeten och geologiska undersökningar samt bygga en bro över Hvalá, arbetarbostäder och avloppssystem.

I beslutet finns vissa spår av den naturskyddsdiskussion som präglat debatten om kraftverket. Vesturverk måste lämna miljörapporter om arbetet varje månad. Och vid ett planerat stenbrott måste bolaget börja så långt bort från stranden som möjligt och dessutom se till så att det lämnas en landtunga mellan brottet och stranden.

Ändringarna i detaljplanen klubbades egentligen redan i höstas. Men då annonserade kommunen dem två dagar för sent i Lögbirtingablað. Processen fick därför göras om.

Inför gårdagens beslut behandlades även ett utlåtande av Skipulagsstofnun. Kommunfullmäktige höll inte med om myndighetens analys. Bland annat ansåg ledamöterna att risken för minskad turism inte var så stor som Skipulagsstofnun gjorde gällande. Och det fanns goda förhoppningar om att kraftverksbygget skulle leda till bättre infrastruktur i form av vägar för Árneshreppur.

Trots att kraftverksbygget fortsätter att vara en stridsfråga har planerna ett ganska starkt stöd. En undersökning utförd av Gallup på uppdrag av Vestfjarðastofa är 40,9 procent positiva till bygget och 31,4 procent negativa. Resterande 27,7 procent tycker att planerna varken är bra eller dåliga.

Hela 62,3 procent tror att kraftverket skulle ha en positiv inverkan på boendevillkoren i Västfjordarna. Bara 6,5 procent tror på en försämring.

Vidare är det 66,7 procent som säger att bygget skulle ha goda effekter för näringslivet i regionen. Här är det endast 5,4 procent som uppger att planerna kommer att försämra förutsättningarna för att skapa fler arbetstillfällen i Västfjordarna.

Ytterligare 64,9 procent tror på positiva effekter för kommunikationerna medan 5,1 procent förutspår en negativ inverkan.

Dessutom svarar 73,5 procent att ett kraftverk vid Hvalá skulle förbättra elförsörjningen i Västfjordarna. Bara 4,5 procent tror inte på några förbättringar.

Här kan du läsa mer om turerna kring kraftverksbygget vid Hvalá.