måndag 10 juni 2019

Kraftigt minskad turism till Island efter Wow Airs konkurs

Turismen till Island har minskat kraftigt efter Wow Airs konkurs. Och den kommer att fortsätta minska hela året. De utländska besökarna blir i år 388 000 färre än under 2018. Även islänningarnas resande från flygplatsen i Keflavík minskar. Trots nedgången väntas 2019 bli det tredje bästa året i Islands historia. Det visar en ny prognos från Isavia.

När Wow Air gick i konkurs i slutet på mars försvann nästan en tredjedel av flygstolarna till Island över en natt. Sedan dess har bolag som Easy Jet och Delta meddelat att de bantar trafiken till Island. Prisläget gör helt enkelt att det blivit svårare att locka turister. Men det finns också några bolag som valt att utöka trafiken till Island.

Dessutom har flygförbudet för Boeing Max 8 och Max 9 tvingat Icelandair att skära ned antalet flygstolar. Inhyrda flygplan och ökat fokus på flyg mellan Island och Europa minskar dock effekten av flygstoppet.

Redan innan konkursen stod det klart att 2019 inte skulle bli något nytt rekordår för turismen till Island. Wow Air hade redan aviserat en kraftig bantning av linjenätet. Samtidigt hade intresset från nya utländska flygbolag börjat svalna.

Konsekvenserna av konkursen märks tydligt i passagerarstatistiken. I april var det enligt Ferðamálastofa 120 306 utländska turister som reste från Keflavík, en nedgång med 18,5 procentenheter jämfört med 2018. Och i maj var det enligt Ferðamálastofa 126 309 utländska besökare som reste från Keflavík, en minskning med hela 23,6 procentenheter.

Även under de tre första månaderna - innan Wow Air gick omkull - minskade turismen till Island. Då var dock nedgången inte alls lika dramatisk. Sett till årets fem första månader har turismen sjunkit med 11,2 procent.

I en ny prognos förutspår flygplatsbolaget Isavia att antalet utlänningar som reser från Keflavík minskar med 16,9 procent i år. Under 2019 väntas 1 927 710 turister resa från Island - vilket kan jämföras med 2 315 925 resenärer förra året. Det handlar alltså om en nedgång på 388 215 personer.

Även islänningarnas resande från Keflavík minskar. Det krymper med 5,5 procent till 631 036 passagerare.

Trots den kraftiga nedgången drabbas inte turismen till Island lika hårt som trafiken via Keflavík. Antalet resenärer som bara mellanlandar i Keflavík på väg mellan Europa och Nordamerika minskar i år med hela 43 procent. Under 2018 var det 3 882 123 passagerare som mellanlandade på Island. Det antalet sjunker i år till 2 185 804 resenärer.

Nedgången får stora konsekvenser för flygplatsen i Keflavík. För Isavias del innebär det att intäkterna minskar med omkring 3 miljarder isländska kronor. Under maj varslades 19 anställda om uppsägning och ytterligare 15 personer fick erbjudanden om att gå ned i arbetstid.

Trots minskningen påverkas inte Isavias utbyggnadsplaner i dagsläget. Antalet passagerare ligger fortfarande över de nivåer som utgjorde underlag för expansionen av flygplatsen i Keflavík.

Totalt väntas 7 293 559 passagerare - en siffra som inkluderar mellanlandningar, inresor till Island och utresor från Island - flyga från Keflavík i år. Under 2018 var motsvarande siffra 9 804 315 passagerare.

Även om det rör sig om stora förändringar är det historiskt sett ändå mycket höga siffror. Det här året ser ut att bli det tredje bästa för Island i historien sett till antalet turister. Bara 2018 och 2017 var bättre. Och i maj - en månad när turismen föll med en fjärdedel - var antalet nästan dubbelt så högt som 2014. Trots nedgången har den alltså nästan fördubblats inom loppet av fem år.