fredag 28 juni 2019

Ny jättevinst och dubblad aktieutdelning för Blå lagunen

Blå lagunen fortsätter att vara en vinstmaskin. Bláa lónið - det bolag som driver badet med tillhörande hotell och restauranger - gjorde förra året en vinst på 26,4 miljoner euro. Marginalerna för verksamheten sjunker något. Ändå är mer än var femte intjänad euro en ren vinst för bolaget. Bláa lónið dubblar också utdelningen till aktieägarna.

Bláa lónið gjorde under 2018 en vinst på 26,4 miljoner euro. Omsättningen var rekordhöga 122,6 miljoner. Men där omsättningen ökade från 2017 års 102,3 miljoner krympte vinsten från det årets 31 miljoner.

Trots en något lägre vinst beslutade gårdagens bolagsstämma om att dubbla aktieutdelningen. Bolaget betalar ut 30 miljoner euro - vilket alltså var en högre summa än vinsten.

En förklaring till den sjunkande vinsten är öppningen av ett nytt hotell och av två nya restauranger. Investeringarna har ännu inte hunnit göra det ekonomiska avtryck som bolaget hoppas på.

Bláa lónið har de senaste åren gjort enorma vinster. Trots att vinstmarginalen nu krymper något är mer än var femte intjänad euro en ren förtjänst för bolaget.

Förra året hade Bláa lónið totalt omkring 900 anställda fördelade på 726 tjänster. Personalen kom från 42 olika länder.

Här kan du läsa mer om ekonomin för Bláa lónið.