tisdag 4 juni 2019

Studenter från Bangladesh kan få ny chans i Bifröst

Att på ett bräde neka 50 personer från Bangladesh om uppehållstillstånd var inte korrekt. Nu måste Útlendingastofnun behandla ansökningarna på nytt. Samtliga ansökningar kom från personer som vill börja studera på Háskólinn á Bifröst i höst. Tidigare har en stor del av de utlänningar som antagits till utbildningar inte dykt upp.

Háskólinn á Bifröst har de senaste åren i allt större utsträckning riktat in sig på distansutbildningar. Bland islänningar har intresset för att bosätta sig i den lilla orten på västra Island sjunkit avsevärt. Som en konsekvens har högskolan en mängd tomma studentlägenheter som tidigare användes av inackorderade studenter.

För att locka fler studenter till Bifröst har högskolan vänt sig till Asien. Genom agenter i utlandet har utbildningarna - särskilt med teman handel och ekonomi - marknadsförts i bland annat just Bangladesh. Undervisningen sker på engelska.

Marknadsföringen har gett resultat. Inför höstterminen var det 50 personer från Bangladesh som sökte och antogs till Háskólinn á Bifröst. De blivande studenterna vände sig därför till Útlendingastofnun för att få uppehållstillstånd.

Myndigheten sade nej till samtliga 50 ansökningar med hänvisning till att det rörde sig om personer från Bangladesh. Enligt Útlendingastofnun fanns det en stor risk att de ansökte om uppehållstillstånd på falska grunder. Myndigheten trodde inte att de hade avsikten att studera på heltid.

Som skäl angav Útlendingastofnun att en majoritet av de bangladeshiska medborgare som ansökt om uppehållstillstånd de senaste åren aldrig kommit till Island. Under 2017 och 2018 var det 70 procent som inte dök upp. Däremot kan de ha använt uppehållstillståndet för att komma in i Schengen-området.

Men 47 av de 50 som fått avslag överklagade beslutet till Kærunefnd útlendingamála. Och där får de rätt. Eftersom de antagits till utbildningar i Bifröst kunde inte myndigheten utgå ifrån att de inte skulle dyka upp.

Útlendingastofnun får alltså i praktiken underkänt för att på ett bräde ha sagt nej till samtliga ansökningar. Beslutet i Kærunefnd útlendingamála innebär att myndigheten måste behandla ansökningarna på nytt.

Om myndigheten inte anser att det finns individuella skäl till att neka uppehållstillstånd pekar det mesta på att studenterna från Bangladesh nu kommer att få klartecken. De uppfyller alla krav från Háskólinn á Bifröst och de har betalat en del av kursavgiften i förhand.

Här kan du läsa mer om Háskólinn á Bifröst.