lördag 29 juni 2019

Vill skapa fartygskyrkogård för dykare på norra Island

Ísafjarðardjúp bör bli platsen för en fartygskyrkogård. En mindre fjord där ett stort antal båtar sänks kan både bli en turistattraktion och ett sätt att bevara trålare och andra båtar av trä. Kommunstyrelsen i Ísafjarðarbær vänder sig nu till grannkommunen Súðavíkurhreppur. Det första steget blir att undersöka förutsättningarna och att hitta en lämplig fjord.

Fartygskyrkogårdar blir allt populärare bland dykare. Längs hela den isländska kusten finns det mängder av vrak. Men det finns ingen särskild plats som skapat särskilt för just dykare.

Nu vill kommunstyrelsen i Ísafjarðarbær undersöka förutsättningarna för att anlägga en fartygskyrkogård. Förslaget - som kommer från Í-listans Sigurður J. Hreinsson - går ut på att sänka båtar i någon av de mindre fjordarna i Ísafjarðardjúp. Det första steget i arbetet blir att undersöka förutsättningarna och att hitta en lämplig fjord.

Ísafjarðarbær kommer att vända sig till grannkommunen Súðavíkurhreppur för ett eventuellt samarbete om en fartygskyrkogård. De flesta fjordarna i Ísafjarðardjúp tillhör Súðavíkurhreppur så därför är ett samarbete mellan kommunerna nödvändigt.

Sigurður J. Hreinsson skriver att förslaget har två syften. Fartygskyrkogårdar blir allt vanligare som turistattraktioner. Genom att anlägga en fartygskyrkogård i Ísafjarðardjúp skulle regionen bli attraktiv för dykare. Dessutom skulle fartygskyrkogården kunna hjälpa till att bevara båtar som antingen hade skrotats eller eldats upp.

Båtar av trä är svåra att bevara på land och det är svårt att hitta pengar till nödvändigt underhåll. Därför anser Sigurður J. Hreinsson att en fartygskyrkogård är ett bra alternativ. Träbåtar bevaras nämligen ganska väl i vatten. Därmed skulle också en viktig del av landets kultur- och näringslivshistoria bevaras.

Det blir nu upp till kommunfullmäktige i Súðavíkurhreppur att besluta om att gå vidare med idén.