söndag 14 juli 2019

Dagens citat

"När jag tänker på Island från håll och jämför det liv som tydligt syns i världens städer så kommer homogenitet i tankarna. I jämförelse med andra nationer kännetecknas Island av enformighet. Det behövs fler invånare."

Guðmundur Steingrímsson, tidigare politiker för bland annat Ljus framtid, skriver i Fréttablaðið om sin syn på Island.