söndag 21 juli 2019

Färre arbetslösa på Island - men fler utlänningar utan jobb

För andra månaden i följd sjönk arbetslösheten på Island i juni. Då var 3,4 procent av islänningarna utan jobb - en minskning med 0,2 procentenheter. Suðurnes fortsätter att vara den region som har den i särklass högsta arbetslösheten. Även där var det dock fler som fick jobb under juni. Men bland utländska medborgare steg andelen arbetslösa. Det visar statistik från Vinnumálastofnun.

Efter Wow Airs konkurs steg arbetslösheten på Island till 3,7 procent i april - den högsta noteringen efter finanskraschen. Men sommaren med de många säsongsbundna jobb som skapas inom turismsektorn och fisket gör att andelen arbetslösa sjunker.

I juni var arbetslösheten 3,4 procent. Det innebär en tillbakagång med 0,2 procentenheter jämfört med maj.

Vinnumálastofnun räknar inte med några stora förändringar i juli. Det brukar inte heller vara några stora svängningar under sommarmånaderna.

De största förändringarna under juni noterades i Suðurnes och Austurland. Suðurnes är alltjämt den hårdast drabbade regionen. Där var arbetslösheten 6,3 procent, en nedgång med 0,3 procentenheter. I Austurland sjönk den lika mycket och var 1,8 procent.

I en majoritet av landets regioner sjönk arbetslösheten. I Reykjavíkområdet var den 3,7 procent (-0,1), i Norðurland eystra 2,7 procent (-0,2), i Västfjordarna 2,1 procent (+0,1), i Suðurland 1,9 procent (-0,1), i Vesturland 1,9 procent (oförändrat) och i Norðurland vestra 0,9 procent (-0,1).

Gapet mellan könen på arbetsmarknaden ökade något under juni. Då var 3,6 procent av kvinnorna utan jobb jämfört med 3,3 procent av männen.

Bland utländska medborgare ökade däremot arbetslösheten. Där var det 7,4 procent som inte hade något jobb - en uppgång med 0,1 procentenheter jämfört med maj.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.