onsdag 24 juli 2019

Fler islänningar tillbringar semestern på Island

Nio av tio islänningar reser någonstans under sommaren. Men det är allt fler som bara färdas på Island under semestern och färre som reser till utlandet. Det är framför allt personer som bor på landsbygden som stannar hemma. Unga och pensionärer gör även de färre resor. Det visar en undersökning utförd av MMR.

Sedan 2011 har MMR undersökt islänningarnas resvanor under sommaren. Den ekonomiska utvecklingen i landet efter finanskraschen gör tydliga avtryck i resandet. Förra året - när högkonjunkturen kulminerade - var det rekordmånga som gjorde minst en utlandsresa. Och det var bara en av elva som inte färdades alls under semestern.

I sommar har mönstret förändrats något. Det är fler som färdas i hemlandet i stället för att göra utlandsresor. Det skulle kunna vara en konsekvens av en mindre gynnsam konjunktur med högre arbetslöshet och svagare krona.

Även den gryende debatten om flygets klimatpåverkan skulle kunna spela in. Dessutom har Wow Airs konkurs minskat utbudet av flygstolar och fått biljettpriserna att stiga.

En annan faktor som kan inverka är den varma och torra försommaren. Den kan ha bidragit till att intresset för att boka resor till varmare länder sjunkit.

I år är det 10 procent som inte gör någon resa under sommaren. Det är en ökning med 1 procentenhet jämfört med förra året.

Samtidigt är det hela 38 procent som bara tänker resa på hemmaplan i år. Det är en uppgång med 4 procentenheter.

I sommar är det 12 procent som enbart reser utomlands, en minskning med 3 procentenheter. Och 40 procent reser både på Island och till utlandet, en nedgång med 2 procentenheter.

Kvinnor, islänningar i åldern 30 till 67 år och personer bosatta i huvudstadsregionen reser i större utsträckning än andra. Unga, pensionärer, män och boende på landsbygden stannar oftare hemma hela sommaren.

Storstadsbefolkningen åker oftare utomlands. Invånare i glesbygd färdas mer på hemmaplan.

Centerpartiets väljare tillhör dem som oftast inte gör några resor alls under semestern. Gröna vänsterns och Piratpartiets anhängare färdas i störst utsträckning både utomlands och i hemlandet. Sympatisörer till Renässans semestrar främst enbart på hemmaplan. Bara utlandsresor är vanligast i Framstegspartiets led.

Här kan du läsa mer om islänningarnas resvanor.