onsdag 24 juli 2019

Förbereder för Nato-bostäder för tusen personer i Keflavík

På sikt ska tillfälliga bostäder till mer än tusen personer från Nato-styrkor byggas i Keflavík. I den första etappen handlar det om förberedelser för enklare bostäder. Investeringen är det första steget till att bygga upp en mobil militärbas på Island. Arbetet ska vara klart senast 2023. Isländska och amerikanska företag kan nu genom Ríkiskaup anmäla sitt intresse för att genomföra arbetet.

När Nato-basen i Keflavík lades ned hösten 2006 överlämnades en stor del av anläggningarna - som hangarer och bostäder - till den isländska staten. Sedan dess har säkerhetsläget förändrats. För första gången sedan avvecklingen lägger nu USA och Nato pengar i Keflavík.

De senaste åren har Nato genomfört allt fler patrulleringsuppdrag med Keflavík som bas. En sådan stationering inleds i morgon. Under den närmaste månaden kommer fem amerikanska F16-plan att vara stationerade i Keflavík för att övervaka det isländska luftrummet. Omkring 110 personer från det amerikanska flygvapnet deltar i operationen.

Fram till slutet av augusti kommer USA bland annat att öva vid flygplatserna i Akureyri och Egilsstaðir. Det uppger kustbevakningen i ett pressmeddelande.

Sedan tidigare har det varit känt att USA, Nato och Island tillsammans lägger omkring 14 miljarder isländska kronor på investeringar i Keflavík under de närmaste åren. Island svarar för 400 miljoner av den totala summan.

Företag som vill utföra arbetena kan nu anmäla sitt intresse till Ríkiskaup. I underlaget till den kommande anbudsprocessen finns nya detaljer om uppbyggnaden i Keflavík.

I budgeten för 2020 framgick att USA avsåg att skapa förutsättningar för en mobil bas i Keflavík. Det rörde sig alltså inte om någon permanent stationering på Island. Men det skulle skapas en infrastruktur för att kunna ta emot ett större antal trupper från Nato.

Nu står det klart att det ska skapas tillfälliga bostäder för över tusen Nato-anställda. Det kommer att röra sig om enklare och barackliknande bostäder. I den första etappen - innan själva bygget kommer igång - ska avloppssystem och elektricitet färdigställas.

Det finns också ny information om hangar 831 - som byggs om för att kunna användas åt P-8A Poseidon, ett flygplan som används för att övervaka ubåtar. Sedan tidigare är det känt att portarna behöver byggas om. Det läggs även pengar på ett nytt brandskyddssystem.

Framför hangaren ska en tvättstation installeras. Eftersom P-8A Poseidon ofta flyger på låg höjd över havet fastnar mycket salt på flygplanskropparna. I den nya stationen ska flygplanen kunna tvättas grundligt.

Även för de stridsflygplan som stationeras i Keflavík blir det förändringar. Det ska anläggas nya banor på flygplatsen samtidigt som de gamla tas bort. De hangarer som används till stridsflyg ska byggas om från amerikanskt till europeiskt elsystem.

På den västligaste delen av flygplatsen skapas en helt ny zon för hantering av farligt gods. Hit kommer alla plan som transporteras exempelvis bomber eller bränsle att dirigeras. Här ska de i praktiken kunna sättas i karantän. Vid denna zon byggs ett nytt avloppssystem anpassat för giftigt avfall.

Ett liknande område finns redan i dag men det har inget eget avloppssystem. Den här zonen kommer - när området för farligt gods är klart - att byggas om till uppställningsplatser för Nato-flyg som kommer till Keflavík. Denna zon kommer också att växa avsevärt.

Området för hantering av farligt gods är bara avsett för militärflyg. Vid behov ska det kunna användas även av civilflyg - till exempel om det på grund av sjukdomar ombord eller liknande finns anledning att isolera och sanera ett flygplan.

I planerna för de närmaste åren ingår även uppdatering av radarsystem och underhåll av vägar.

Det handlar alltså inte om någon permanent bas på Island utöver de Nato-anställda som arbetar i Keflavík. Men förberedelserna för bostäder och större uppställningsplatser signalerar att USA och Nato räknar med fortsatt ökad närvaro i Keflavík i framtiden.

Här kan du läsa mer om uppbyggnaden i Keflavík.