onsdag 3 juli 2019

Grundaren Birgitta Jónsdóttir återvänder till Piratpartiet

Ett parti som inte var moget för att sitta i en regering, som saknade band till vanliga väljare och som ständigt grävde ned sig i skyttegravskrig mellan falanger. Så motiverade grundaren Birgitta Jónsdóttir sitt utträde ur Piratpartiet för ett drygt år sedan. Nu är hon tillbaka igen. Hon vill nu ta plats i partiets förtroenderåd, skriver Hringbraut.

Våren 2018 valde Birgitta Jónsdóttir att lämna Piratpartiet - ett parti som hon själv var med om att bilda inför alltingsvalet 2013. Hon var då mycket kritisk både mot det politiska systemet och mot partiet. Hon hävdade att politiker behandlades som spetälska. Och hon ansåg att Piratpartiet hade en rad brister.

Inför valet hösten 2016 försökte Birgitta Jónsdóttir få till stånd en koalition mellan vänster- och mittenpartier. Det försöket havererade redan i det första skedet och var dessutom sannolikt en bidragande anledning till att valresultatet inte blev vad Piratpartiet hoppats på.

I valet hösten 2017 kandiderade inte Birgitta Jónsdóttir. Hon hade då redan dragit tillbaka två tidigare beslut om att inte ställa upp för omval. Hon hade också backat från den egna principen om att ledamöter inte bör sitta i alltinget i mer än två mandatperioder.

Efter avhoppet för ett drygt år sedan sade Birgitta Jónsdóttir att det var bra att Piratpartiet inte hamnade i regeringsställning. Hon ansåg då att partiet inte hade tillräcklig politisk mognad för att ingå i en koalition. Andra brister var svaga eller obefintliga band till väljarna och ständiga interna dispyter mellan olika falanger inom partiet.

Då framstod det som att hon ville bryta helt och hållet med Piratpartiet. Inför kommunalvalet i Reykjavík våren 2018 meddelade Birgitta Jónsdóttir att hon tänkte rösta på Islands socialistparti i stället för på Piratpartiet.

Nu är Birgitta Jónsdóttir alltså tillbaka. Hon har nominerats till en plats i Piratpartiets förtroenderåd. Hon säger i Hringbraut att hon efter ett möte med partiets verkställande utskott har kommit fram till att hon vill ha platsen och åter delta i partiarbetet:
"Det har inte funnits ett fungerande förtroenderåd inom Piratpartiet under en tid vilket inte är bra."
Förtroenderådet har som uppgift att lösa olika typer av konflikter. Enligt Birgitta Jónsdóttir finns det just nu en mängd frågor som orsakar splittring. Där hoppas hon kunna bidra till att förena olika falanger. Men hon säger också i Hringbraut att hon vill bidra till att stärka Piratpartiets organisation:
"Något som jag drömde om är att vi skulle skapa starka gräsrötter som var helgjutna, att göra saker som möjligen genomfördes oavsett om det vore i nationella angelägenheter eller i glesbygdsfrågor."
Valet till Piratpartiets förtroenderåd sker i samband med årsmötet i augusti.

Här kan du läsa mer om Birgitta Jónsdóttirs beslut att lämna politiken.