tisdag 23 juli 2019

Island och Filippinerna i ordkrig om mänskliga rättigheter

Islands ifrågasättande av mänskliga rättigheter på Filippinerna har utvecklats till ett diplomatiskt krig. Kritiken gäller Filippinernas jakt på misstänkta narkotikabrottslingar som enligt utrikesminister Guðlaugur Þór Þórðarson avrättas utan rättegång. Hans filippinske kollega Teddy Locsin skriver nu på Twitter att "Island kan dra åt helvete".

I juli förra året tog Island för första gången plats i FN:s råd för mänskliga rättigheter. Nyligen gav en majoritet av rådets medlemmar sitt stöd till en resolution gällande läget för mänskliga rättigheter i Filippinerna. Det var 18 länder som röstade för det isländska initiativet, 14 som röstade nej och 15 som avstod från att rösta.

I resolutionen uttrycker Island oro för hur regeringen på Filippinerna hanterar jakten på misstänkta narkotikabrottslingar. Det talas om en situation där misstänkta avrättas utan rättegång. De senaste åren ska minst 6 600 personer ha dödats i regeringens krig mot narkotikahandeln. Island har tidigare i FN vid flera tillfällen riktat kritik mot Filippinerna för bristande mänskliga rättigheter.

Efter att resolutionen fått majoritet sade utrikesminister Guðlaugur Þór Þórðarson i ett uttalande att situationen i Filippinerna blivit allt sämre. För Island var det viktigt att markera mot ett land där grundläggande rättigheter inte respekteras:
"Jag är nöjd med utgången i dag och jag anser att med godkännandet av denna resolution lever rådet för mänskliga rättigheter upp till sitt namn som den främsta arenan för debatt om frågor rörande mänskliga rättigheter i världen."
På hemmaplan fick initiativet kritik i Morgunblaðið. I en ledare hävdade chefredaktören Davíð Oddsson att regeringen genom sitt agerande skyddade narkotikabrottslingar. Birg­ir Þór­ar­ins­son, alltingsledamot för Centerpartiet, är även han kritisk mot initiativet. Han skriver i Morgunblaðið att det vore en stor förlust för Island om det enda kristna landet i Asien skulle bryta med Island:
"I alltinget kritiserade jag utrikesministerns agerande i Filippinernas sak när ministerns rapport diskuterades. Jag manade till att Island skulle gå försiktigt fram i alla deklarationer och resolutioner i frågan - mycket var oklart, information missvisande och i vissa tillfällen falsk. Utrikesministern borde sätta sig in i frågan på egen hand och protestera mot avrättningar utan dom och lag i samtal med makthavare i Filippinerna. Utöver det nämnde jag att Filippinernas president var mycket populär i hemlandet och 80 procent av invånarna stödjer honom i kampen mot de kriminella gäng som håller på med narkotika i landet."
I Filippinerna har reaktionerna på resolutionen utvecklats till en diplomatisk kris mellan länderna. Rodrigo Duterte, Filippinernas president, sade sig först beredd att bryta de diplomatiska förbindelserna med Island. Han hävdade enligt Reuters att resolutionen var ett resultat av missförstånd och falska nyheter:
"What is the problem of Iceland? Ice only. That is your problem. You have too much ice and there is no clear day and night there. ... So you can understand why there is no crime, no policeman either, and they just go about eating ice. They don’t understand the social, economic, political problems of the Philippines."
Utrikesdepartementet svarade enligt CNN genom att säga sig vilja samarbeta med Filippinerna om en utredning av situationen. Men det var ingen reaktion som uppskattades av utrikesminister Teddy Locsin. Han skrev på Twitter att det bästa sättet att hantera resolutionen var att ignorera Island:
"Iceland can go to hell with its resolution condemning the Philippines with the odd admission it has yet to get the facts straight about the rights situation here. At this point, let's drop any mention of Iceland; we are giving it an importance its dimensions do not warrant."
Island har en plats i FN:s råd för mänskliga rättigheter fram till årsskiftet.