måndag 15 juli 2019

Isländsk kvinna får inte heta Kona

Karl är ett etablerat mansnamn. Men Kona - vilket betyder just 'kvinna' - godkänns inte som kvinnonamn. Skälet är att det finns en lång tradition för Karl. Motsvarande hävd saknas för Kona. Därför säger Mannanafnanefnd nej till Elín Eddudóttirs ansökan om att få bära namnet Kona. Hon är inte den första som får avslag i samma ärende.

Mannanafnanefnd är den nämnd som tar ställning till om nya för- och mellannamn ska godkännas. Den som vill ha ett namn som inte finns på mannanafnaskrá, en förteckning över alla godkända förnamn, måste vända sig till nämnden med en ansökan. Om den säger ja blir namnet tillgängligt för alla och tas upp på mannanafnaskrá.

Redan 2008 sökte Kristbjörg Kristjánsdóttir om att få använda Kona som mellannamn. Hon hade då sedan länge på grund av sitt feministiska engagemang gjort sig känd som Kristbjörg Kona Kristjánsdóttir. I en intervju i Fréttablaðið sade hon att hon använt namnet Kona ända sedan gymnasiet.

Kristbjörg Kristjánsdóttir vände sig till Mannanafnanefnd. Men svaret blev nej. Nämnden valde att inte tillåta namnet Kona.

I beslutet skriver nämnden att Kona inte uppfyller alla kriterier för att kunna betraktas som ett namn. Kona betecknar i isländskan en kvinna i en viss ålder. Det finns i lagen inget direkt förbud mot att ett substantiv som betecknar en människa används som personnamn.

Ändå säger nämnden alltså nej. Skälet är att andra motsvarande namn - som Karl, Sveinn och Drengur - har funnits på Island mycket länge och är etablerade. Det gäller inte Kona och andra substantiv som betyder 'man' eller 'kvinna'.

Men det var inte det enda skälet till att Mannanafnanefnd sade nej 2008. Eftersom det rörde sig om en ansökan från en vuxen kvinna fanns det ingen risk för att namnet Kona skulle kunna leda till besvär för bäraren. Om ett namn får godkänt blir det dock tillgängligt för alla. Och nämnden ansåg att det fanns en risk att en ung bärare skulle kunna få besvär av namnet. Därför var det inte lämpligt att godkänna Kona.

Nämnden påpekade i beslutet att det är fritt fram att använda Kona som artistnamn. Men det kunde alltså inte tas med i mannanafnaskrá.

Nyligen vände sig Elín Eddudóttir till Mannanafnanefnd med en ansökan om att få bära namnet Kona. Hon sade till RÚV att hon inspirerats av Kristbjörg Kristjánsdóttir. Svaret blev även den här gången ett avslag. Nämnden hade inte ändrat inställning till Kona.

I beslutet skriver Mannanafnanefnd att Kona som namn inte är förenligt med det isländska språksystemet. Det är enligt nämnden inte lämpligt att ord som på något sätt betyder 'människa' används som namn.