fredag 26 juli 2019

Kritik mot valet av Ásgeir Jónsson som centralbankschef

Utnämningen av Ásgeir Jónsson till ny chef för Seðlabanki Íslands får kritik. Det är hans förflutna som chefsekonom för Kaupþing under åren före finanskraschen som gör att statsminister Katrín Jakobsdóttirs val ifrågasätts. Flera kritiker anser att Ásgeir Jónsson inte gjort upp med sitt förflutna vid den kraschade banken.

Hösten 2008 var Kaupþing en av de isländska banker som gick omkull. Ur konkursboet skapades Arion banki - en bank som till stor del fortfarande ägs av den isländska staten. Ásgeir Jónsson utsågs 2004 till Kaupþings chefsekonom. Han följde med över till Arion banki och stannade kvar till 2011.

Kaupþing har efter kraschen kommit att förknippas med en rad oegentligheter. Systematiskt marknadsmissbruk ledde till att banken mot slutet i praktiken ägde sig själv - vilket inte bara vilseledde marknaderna och aktieägarna utan dessutom var olagligt.

Ásgeir Jónsson har aldrig varit misstänkt för någon brottslighet med kopplingar till Kaupþing. Men under månaderna före kraschen var han en av bankens främsta försvarare. Han beskrev en del av kritiken mot Kaupþing som hysterisk och hävdade att expansionen utomlands hade bidragit till ökad stabilitet.

Efter kraschen skrev han en bok om sina erfarenheter från Kaupþing. I Why Iceland? skildrar han vägen fram krisen. Han pekar på en rad misstag från bankens sida - men han säger också att agerandet från myndigheter och politiker bidrog till Kaupþings fall.

Redan under sin tid som chefsekonom undervisade Ásgeir Jónsson vid Háskóli Íslands. Tjänsten vid universitetet bekostades av Kaupþing. Sedan 2011 har han varit heltidsanställd på Háskóli Íslands. Han har dock utfört en rad andra uppdrag - bland annat som rådgivare åt finansbolagen Virðing och Gamma men också som författare av en rapport om Islands framtida penningpolitik, ett arbete som initierades av regeringen.

Valet av Ásgeir Jónsson får en hel del kritik. Björn Leví Gunnarsson, alltingsledamot för Piratpartiet, skriver på Facebook att Ásgeir Jónsson inte gjort upp med sitt förflutna inom Kaupþing. Han anser att Ásgeir Jónsson förtjänar en andra chans men att utnämningen inte går hand i hand med regeringens mål om att öka förtroendet för alltinget:
"Om målet är att öka förtroendet för politiken så måste det vara en del av kompetenskraven. Jag är inte säker på att det har tagits hänsyn till det i det här fallet."
Gunnar Smári Egilsson, grundare av Islands socialistparti, skriver på Facebook att Ásgeir Jónsson är en representant för en nyliberal syn på ekonomi som bevisades vara felaktig genom finanskraschen. Han hoppas att något parti inför nästa alltingsval driver frågan om att ge Ásgeir Jónsson sparken för att driva ut nyliberalismen från Seðlabanki Íslands:
"Seðlabanki har som chef fått en ekonom som förlitar sig på teorier som har visat sig vara både felaktiga och oerhört farliga för samhället. Trots att dessa teorier har kollapsat ovanför hans huvud så räckte det inte för att väcka människan ur hypnosen. Vid kraschen blev allt som Ásgeir Jónsson står för föråldrat och det blev nödvändigt att förnya all kurslitteratur för ekonomistudenter och spola bort dessa teorier ur statsförvaltningen, politiken och den allmänna debatten."
Artisten Bubbi Morthens skriver på Facebook att valet inte inger förtroende. Pr-konsulten Andrés Jónsson kallar honom på Twitter för en "våt dröm" för marknadsliberaler. Sólveig Anna Jónsdóttir, ordförande för fackförbundet Efling, beskriver på Facebook Ásgeir Jónsson som en "dogmatisk och troende nyliberalismpräst" och hävdar att han står för en "sjukligt skadlig ideologi" som enbart tjänar de rikaste och mäktigaste i samhället.

Kritiken mot utnämningen kommer knappast som någon överraskning. Konráð S. Guðjónsson, ekonom vid handelskammaren Viðskiptaráð Íslands, skriver på Twitter att Ásgeir Jónsson är en person med rätt egenskaper för jobbet. Han förväntar sig också att valet av vissa kommer att ses som "en krigsförklaring".

Här kan du läsa mer om utnämningen av Ásgeir Jónsson.