tisdag 9 juli 2019

Lägsta stödet för Socialdemokraterna efter valet

Socialdemokraterna backar till den sämsta siffran på närmare två år. Samtidigt ökar Centerpartiet till den högsta nivån efter skandalen på Klaustur förra hösten. Även Självständighetspartiet går framåt och befäster sin ställning som Islands i särklass största parti. Det visar en ny opinionsmätning utförd av Gallup.

De senaste månaderna har rörelserna i opinionen varit ganska små. Majoriteten av förändringarna ligger inom den statistiska felmarginalen. Men den senaste väljarbarometern från Gallup understryker den senaste tidens trender.

Centerpartiet har kommit över det ras som drabbade efter skandalen på Klaustur där partitoppen under en barrunda hånade och kränkte kvinnor och olika minoritetsgrupper. Stödet är nu 11,4 procent, en uppgång med 1,4 procentenheter jämfört med föregående månad. Siffran är Centerpartiets bästa sedan skandalen.

Att Centerpartiet har vunnit tillbaka de väljare som flydde efter barskandalen är en av de tydligaste trenderna. En annan är att Socialdemokraternas uppgång efter alltingsvalet 2017 är bruten.

Socialdemokraterna sjunker till 14,7 procent, en minskning med 1,9 procentenheter. Så lågt har inte väljarstödet varit hos Gallup sedan valet i oktober 2017. Det rör sig alltså om den sämsta noteringen på närmare två år.

Stödet för Självständighetspartiet är stabilt. Den här gången får partiet 23,7 procent, en ökning med 0,3 procentenheter. Det betyder att partiet utökar avståndet till Socialdemokraterna och befäster sin ställning som Islands största parti.

En annan trend är att Gröna vänsterns tillbakagång har hejdats. Länge sjönk partiet tillbaka efter beslutet att bilda regering med Självständighetspartiet och Framstegspartiet. Det är 13 procent av väljarna som sympatiserar med Gröna vänstern, en uppgång med 0,6 procentenheter.

Stödet för både Piratpartiet och Renässans har de senaste månaderna varit ganska stabilt. Piratpartiet får 11,3 procent - en ökning med 0,1 procentenheter - och Renässans får 10,1 procent - en minskning med 0,8 procentenheter.

För tredje månaden i följd är Framstegspartiet det minsta partiet i alltinget. Nu är stödet 8,6 procent, en uppgång med 0,1 procentenheter.

Folkets parti hamnar däremot under alltingets femprocentsspärr för sjätte månaden i rad. Partiet har inte varit ovanför spärren någon gång under 2019. Nu minskar dock avståndet. Folkets parti får 4,2 procent, en uppgång med 1 procentenhet.

För Islands socialistparti ökar däremot avståndet upp till spärren. Partiet har nu stöd av 3 procent av väljarkåren, en nedgång med 0,7 procentenheter.

Stödet för koalitionen mellan Självständighetspartiet, Gröna vänstern och Framstegspartiet är 50,7 procent. Jämfört med föregående månads mätning av Gallup innebär det en uppgång med 1,1 procentenheter.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.