måndag 8 juli 2019

Nationalparken Vatnajökull blir Islands tredje världsarv

Nationalparken Vatnajökull får status som världsarv av Unesco. Det är den unika naturen och kombinationen av vulkaner och glaciärer som ligger bakom beslutet. Beslutet innebär att ytterligare 12 procent av Islands yta nu klassas som ett världsarv. Men Unesco ratar områdena längs älven Jökulsá á Fjöllum på grund av ägarförhållandena.

År 2004 blev Þingvellir Islands första världsarv. Då var det platsens kulturhistoriska betydelse som låg bakom beslutet.

Fyra år senare fick även Surtsey världsarvsstatus. Den här gången var det geologiska faktorer som fällde avgörandet. Vulkanön hade ända sedan den bildades i ett utbrott mellan 1963 och 1967 varit stängd för besökare för att forskare skulle kunna följa hur biologiskt liv utvecklades på ny mark.

I fredags beslutade Unesco att säga ja till Islands ansökan om att göra nationalparken Vatnajökull till ett världsarv. Det är parkens naturhistoriska miljö - där glaciärer och vulkaner möts - som är skälet till utnämningen.

Nationalparken Vatnajökull är 14 071 kvadratkilometer och täcker 14 procent av Islands yta. För några år sedan införlivades nationalparkerna Skaftafell och Jökulsárgljúfur i Vatnajökull. Sommaren 2017 inkluderades glaciärlagunen Jökulsárlón.

Det senaste tillskottet gjordes i juni i år när ett område på 560 kvadratkilometer kring lavaområdet Óðáðahraun, fjället Herðubreið och Herðubreiðarlindir tillkom. Miljöminister Guðmundur Ingi Guðbrandsson beskrev i ett pressmeddelande området som viktigt just för ansökan till Unesco.

Men det är inte hela nationalparken Vatnajökull som får världsarvsstatus. Klassificeringen gäller ungefär 12 procent av Islands yta.

Unesco har inga invändningar mot det nytillkomna området vid Herðubreið. Däremot inkluderas enligt beslutet inte området kring glaciärälven Jökulsá á Fjöllum. Skälet är att staten inte äger all mark. Beslutet innebär att kanjonen Ásbyrgi och vattenfallet Dettifoss inte ingår i världsarvet i det här skedet.

Unesco pekar dessutom på en rad åtgärder som behöver vidtas i nationalparken. Vid Vatnajökull behövs bättre infrastruktur för att kunna ta emot alla besökare. Insatser är nödvändiga för att stoppa offroad-körning. Och arbetet med att helt och hållet införliva området vid Herðubreið i nationalparken måste slutföras.

Guðmundur Ingi Guðbrandsson skriver på Facebook att Unescos beslut bekräftar att nationalparken Vatnajökull och dess unika natur har ett värde för hela mänskligheten. I ett pressmeddelande säger han att 
"Områdets natur som nu inkluderas i världsarvslistan är storslagen - med spännande lavaformationer, svarta stränder, sällsynt växtlighet, vidder som har få motsvarigheter, lämningar från enorma översvämningskatastrofer och glaciärer som bär på en otrolig historia och samtidigt återspeglar klimatfaran. Det är mycket ovanligt att en så stor del av ett land finns på Unescos världsarvslista. Detta är sannerligen en glädjedag."
För att antalet besökare inte ska bli för stort kan det bli aktuellt att införa begränsningar under högsäsongen. Nyligen fattade nationalparkens styrelse beslut om att arrangörer behöver söka tillstånd för sin verksamhet. De kommer också att få betala en serviceavgift. Tanken är att de nya reglerna ska träda i kraft vid årsskiftet.

Här kan du läsa mer om nationalparken Vatnajökull.