torsdag 18 juli 2019

Nu saneras kyrkan i Akureyri efter vandaliseringen

Arbetet med att sanera kyrkan i Akureyri har nu börjat. Men prislappen för att renovera fasaden har stigit till 18 miljoner isländska kronor. Och det har redan hunnit gå två och ett halvt år sedan den sprejades full med olika antikristna budskap. Församlingen står för halva saneringskostnaden medan bidrag utgör den andra halvan.

På morgonen den 4 januari 2017 upptäcktes det att fyra kyrkor under natten sprejats med antikristna slagord. Tre av dem kunde snabbt saneras. Men att få bort slagorden från den stora kyrkan i Akureyri var inte lika lätt. Sprejfärgen satte sig i putsen av snäcksand och försvann inte med vanlig klottersanering.

Fasaden är kulturminnesskyddad. Det innebär att den inte får göras om utan vidare utan enbart får återställas till ursprungligt skick. Den ursprungliga putsen av snäcksand går inte att få tag på. Och en liknande kombination riskerar att skapa färgnyanser som inte är förenliga med lagens krav. Därför måste hela fasaden ses över.

Ólafur Rúnar Ólafsson, ordförande för kyrkorådet, säger till RÚV att det nu har tagits beslut om ny puts. Notan för arbetet beräknas sluta på 18 miljoner isländska kronor. Församlingen står för halva kostnaden. Bidrag från Jöfnunarsjóður kirkna och Húsafriðunarsjóður bekostar resten.

I veckan påbörjades arbetet på kyrkans södra sida. Efter två och ett halvt år ska alltså spåren efter vandaliseringen till sist alltså rensas bort.

Här kan du läsa mer om vandaliseringen.