lördag 13 juli 2019

Två av tre isländska toppchefer tror på nedgång i ekonomin

Utsikterna för den isländska ekonomin är allt annat än goda. Två av tre toppchefer på företag och institutioner tror på en nedgång under det närmaste året. De räknar med stigande lönekostnader. Samtidigt är det många som väntar sig krympande vinster och färre anställda. Det visar en undersökning utförd av MMR.

När MMR i februari 2017 frågade ledare inom näringslivet och vid institutioner om deras framtidssyn för Islands ekonomi var det hela 86 procent som förutspådde att den skulle växa. Nu har MMR ställt samma fråga igen. Och den här gången är framtidsutsikterna inte alls lika ljusa.

Hela 63 procent tror på en ekonomisk nedgång under det närmaste året. Bara 12 procent tror på liten tillväxt. Resterande 25 procent förutspår ett oförändrat läge.

De isländska toppcheferna har blivit mer pessimistiska på nästan samtliga punkter i MMR:s undersökning. En majoritet tror på stigande lönekostnader. Vinster som krymper och färre anställda är också något som många räknar med. När det gäller efterfrågan och omsättning är det ganska jämnt mellan de chefer som har ljusa respektive dystra framtidsutsikter.

Men det finns också en hel del chefer som förväntar sig förbättrad konkurrenskraft. Åtskilliga förutspår dessutom att större resurser kommer att läggas på marknadsföring.

Här kan du läsa mer om islänningarnas syn på ekonomin.