torsdag 1 augusti 2019

300 nya sängar för Nato-styrkor i Keflavík

Upp till 300 nya övernattningsplatser och förberedelser för 1 000 gästsängar. Så ser de amerikanska planerna för Natos område i Keflavík ut under de närmaste åren. Upprustningen har av vissa betraktats som ett steg mot att på nytt bygga upp en permanent bas på Island. Men Sveinn Guðmarsson vid utrikesdepartementet förnekar i Fréttablaðið att det finns några sådana planer.

För första gången sedan Nato-basen i Keflavík stängdes 2006 investerar nu USA i militär uppbyggnad på Island. Sedan tidigare har USA öronmärkt pengar för ombyggnad av hangarer på flygplatsen i Keflavík. Ombyggnaden görs för att hangarerna ska kunna användas av P-8A Poseidon, ett flygplan som används för att övervaka ubåtar.

Det ökade amerikanska intresset för Island är ett resultat av ökad rysk aktivitet i Nordatlanten med både flyg och ubåtar. Dessutom har en rad kinesiska initiativ som skulle kunna syfta till ökat inflytande på Island fångat USA:s uppmärksamhet.

Uppbyggnaden kommer att fortsätta under de närmaste åren. I budgeten för 2020 - då USA lägger 57 miljoner dollar på Natos anläggningar på Island - nämns en rad nya investeringar. Förberedelser ska påbörjas för tillfälliga bostäder för upp till tusen Nato-anställda. Ett nytt område för hantering av farligt gods ska tas i bruk. Dessutom görs olika förändringar för olika typer av flygplan.

Nyheten om att USA planerar för en styrka på över tusen personer väckte starka reaktioner. I dag finns övernattning för 200 personer i åtta olika byggnader. Denna övernattning används av Nato-personal under kortare vistelser på Island.

Nu kan övernattningsplatserna alltså bli betydligt fler. Det fick bland annat Ögmundur Jónasson, tidigare inrikesminister och alltingsledamot för Gröna vänstern, att tala om en återkomst för en permanent amerikansk närvaro i Keflavík. Han var mycket kritisk mot att det egna partiet - som har utträde ur Nato i programmet - var delaktig i uppbyggnaden.

Sveinn Guðmarsson, informationsansvarig vid utrikesdepartementet, säger i Fréttablaðið att det inte rör sig om arbeten för en permanent styrka på Island. De övernattningsmöjligheter som finns i dag är inte tillräckliga:
"Den uppbyggnad som väntar på den amerikanska arméns vägnar säger inte att någon bestående närvaro här i landet är på gång. ... Trupper från den amerikanska armén har varit här i landet till och från sedan 2008 för luftrumsövervakning och andra försvarsinriktade uppgifter."
Den allt mer regelbundna patrulleringen av det isländska luftrummet är enligt Sveinn Guðmarsson ett skäl till att det behövs fler övernattningsplatser i Keflavík. Ibland kan över 400 personer ingå i de styrkor som tillfälligt stationeras på Island. Då räcker inte de bostäder som finns i dag.

USA planerar för tusen nya övernattningsplatser i Keflavík. I den första etappen ska avlopp och elektricitet förberedas. Det är inte säkert att hela den kapaciteten kommer att utnyttjas. Men redan under de närmaste åren ska 300 nya övernattningsplatser skapas. Det rör sig om fyra byggnader med omkring 70 sängar i varje.

När de befintliga platserna inte har räckt till har Nato-styrkor i stället bott på hotell på Suðurnes och i huvudstadsregionen. Det är enligt Sveinn Guðmarsson inte någon långsiktig lösning. Han säger i Fréttablaðið att det därför är nödvändigt att investera i övernattningsplatser på Natos område på flygplatsen i Keflavík:
"Vissa grupper kommer hit med kort varsel. Utländska styrkors närvaro har ökat de senaste åren till exempel på grund av ökad aktivitet i samband med ubåtsövervakning."
Här kan du läsa mer om uppbyggnaden i Keflavík.