onsdag 14 augusti 2019

40 isländska kommuner kan försvinna till 2026

Redan inför kommunalvalet 2022 kan 14 isländska kommuner tvingas gå ihop med grannar. Och till valet 2026 är det ytterligare 26 kommuner som måste förenas med grannkommuner. Blir kommun- och kommunikationsminister Sigurður Ingi Jóhannssons planer verklighet återstår då bara 30 av dagens 72 kommuner.

Kommun- och kommunikationsminister Sigurður Ingi Jóhannsson har redan deklarerat att regeringen anser att isländska kommuner ska ha minst 1 000 invånare. Han vill införa en sådan gräns eftersom han anser att många mindre kommuner är dyra i drift och har svårt att fullgöra sina skyldigheter gentemot invånarna.

Mellan 1961 och 2011 fanns en bestämmelse i lagen om att kommuner måste ha minst 50 invånare. Annars kunde de tvingas till samgåenden. Nu vill Sigurður Ingi Jóhannsson sätta en gräns på 1 000 invånare. Han anser att ett sådant beslut inte hotar den rätt till kommunalt självbestämmande som finns inskriven i grundlagen.

Målet är - enligt ett underlag som offentliggjordes i går - att gränsen på 1 000 invånare ska gälla efter kommunalvalet våren 2026. Men redan i samband med valet 2022 ska det införas en miniminivå på 250 invånare.

I dag är det fjorton isländska kommuner som har färre än 250 invånare. Om förslaget får majoritet i alltinget måste de alltså gå ihop med grannar redan till nästa val.

För vissa av dessa kommuner räcker det inte att gå ihop med en kommun. Árneshreppur - som är Islands minsta kommun med 40 invånare - är granne med Kaldrananeshreppur som har 103 invånare. För att komma över gränsen måste de vända sig till mer avlägsna Strandabyggð eller Ísafjarðarbær.

Ytterligare 26 kommuner har mellan 250 och 1 000 invånare. De måste alltså gå ihop med andra kommuner till 2026.

Island har i dag 72 kommuner. Om förslaget blir verklighet minskar antalet till 30 kommuner. I de 40 kommuner som ser ut att försvinna bor knappt 5 procent av landets befolkning.

Det är i dag bara sju kommuner som har fler än 10 000 invånare. Dessutom kommer Árborg sannolikt att spräcka den gränsen under året. Den genomsnittliga kommunen har 4 958 invånare - men om jätten Reykjavík med 128 793 invånare räknas bort sjunker snittet till 3 214 personer.

På sikt räknar Sigurður Ingi Jóhannsson med stora samordningsvinster. Vägen dit kommer dock att kosta en hel del. Regeringen kan öronmärka upp till 15 miljarder isländska kronor för att driva igenom reformen. Pengarna ska fördelas till kommunerna genom en kommunal utjämningsfond. Den ska tas i bruk redan under nästa år.

Här kan du läsa mer om den planerade kommunreformen.