onsdag 28 augusti 2019

Anklagar Icelandair för olagliga bokningsregler

Den som inte dyker upp på första sträckan med Icelandair går också miste om resten av resan utan att få någon ekonomisk kompensation. Nu vill konsumentorganisationen Neytendasamtökin att flygbolaget ändrar bokningsreglerna. Enligt Neytendasamtökin strider Icelandairs principer mot isländsk lag.

Icelandair är ett av de flygbolag som tillämpar den så kallade no show-regeln. Bestämmelsen innebär att den som inte utnyttjar den första sträckan på en resa också går miste om bokningarna på följande sträckor såväl som eventuellt returflyg.

Att inte använda biljetten på första sträckan betraktas av Icelandair i praktiken som en avbokning. Resenären får ingen ersättning även om den tänkt sig utnyttja andra sträckor på den redan bokade och betalda resan.

I flera års tid har konsumentorganisationen Neytendasamtökin uppmanat Icelandair att ändra reglerna. Organisationen hävdar att bestämmelserna står i strid med isländsk lag. Enligt Neytendasamtökin är villkoren så negativa för konsumenterna att de bryter mot förbudet mot orimliga affärsmetoder.

Icelandair har hittills inte visat några tecken på att backa i konflikten. Flygbolaget anser att regeln är nödvändig för att bokningssystemet ska fungera. Dessutom hävdar Icelandair att bestämmelserna är lagenliga. I samband med bokningen får kunden information om villkoren.

Neytendasamtökin tar nu stöd av rättsfall i andra länder. I några fall har liknande bokningsregler dömts ut och fler juridiska prövningar av liknande regelverk väntar under hösten.

Nu uppmanar Neytendasamtökin i ett pressmeddelande Icelandair att ändra reglerna. Organisationen anser att de missgynnar konsumenterna och förhindrar dem att utnyttja service som de redan har betalat för. Därför hävdar Neytendasamtökin att bestämmelserna är orimliga.

Breki Karlsson, ordförande för Neytendasamtökin, säger till Vísir att organisationen letar efter pilotfall som gör att en domstol prövar om Icelandairs villkor är förenliga med lagen:
"Vi uppmanar alla som har drabbats av detta att ta kontakt med oss eftersom vi vill få det avgjort om detta är lagligt eller inte."
Birna Ósk Einarsdóttir, chef för Icelandairs försäljningsavdelning, säger till Vísir att bestämmelserna också är nödvändiga för samarbetet med andra flygbolag. I dagsläget ingår de i överenskommelserna med olika samarbetspartner:
"Och det här har haft att göra med vilka flygbolag varje flygbolag arbetar. Hur resor med olika flygbolag koppas ihop och så vidare så detta har också att göra med allas regler för när de samarbetar."
Neytendasamtökin skriver i pressmeddelandet att ansvaret ligger hos Icelandair och att dagens bokningsregler snart ska vara historia.