torsdag 1 augusti 2019

Dagens citat

"De större företagen har det kanske lättare än de mindre att ta sig an dessa svårigheter och det behöver inte alls vara dåligt. Det innebär en rationalisering i systemet som var nödvändig."

Steingrímur Birgisson, vd för Bílaleiga Akureyrar, i RÚV om hur turismföretagen påverkas av det minskande antalet turister till Island.